Dergilerde

Yazar : Nurullah Ataç
İsbn : 975363532x
Yayın Tarihi : Eylül, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 374
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yky

Varlık yıllardan beri, on dokuz yıldan beri gençliğini yitirmeden çıkıyor. Çağımızın en iyi şairlerini o tanıttı, yine de yeni şairler, yeni yazarlar arıyor. Her sayısını ilgi ile beklerim, beni bir umut kırıklığına uğratan sayıları olmamıştır demeyeceğim, pek azdır. Hiç değilse küçük bir şiir getirir, bu da edebiyatı gerçekten sevenler için büyük bir armağandır. Bu yüzyılın başında ülkemizde bir Servet-i Fünun edebiyatı olduğu gibi bugün de bir Varlık edebiyatı bulunduğu söylenebilir mi? Doğrusu, Varlık'ta Servet-i Fünun'un gösterdiği birlik yoktur, bunun için onun bir çığır açtığı söylenemez. Buna karşılık o dergi, son yirmi yıl içinde beliren çığırların hemen hepsinin toplandıkları yer olmuştur. Günümüzün edebiyatını inceleyecek olan eleştirmeci en çok Varlık dergisi üzerinde duracak, çünkü onun sayfalarında günümüzün belli başlı yazarlarının hemen hepsinin adlarını bulacaktır. Kiminin ancak ilk yazıları... Olsun. Bazen o ilk yazılar, sonradan yazılanlardan daha olgun, daha dolgundur. Varlık, şiire, edebiyata, yeniliğe gerçekten inandığı için gençliğini yitirmiyor. Şiiri, şairleri savunmaktan da geri kalmaz. Ekim 1951 sayısında çıkan "Şair Yetişmiyor" adlı imzasız küçük parçayı okuyun: Bu nakarat, şiirimize, türlü işleri arasında zaman zaman şöyle bir göz atan aydının ezeli şikâyetidir: "Ne yazık, artık şair yetişmiyor" diye üzüm üzüm üzülürler. Üzüntüleri de samimidir. Gerçekten artık şair yetişmediğine kanidirler. Çünkü şiir mahsullerini devamlı bir şekilde takip etmedikleri için ara sıra gözlerine ilişen birtakım zayıf manzumelerin -nedense gözlerine hep bu çeşitleri ilişir- zamanın şiir mahsullerini temsil ettiğini sanarak acınırlar. Öyle yakınanların gözlerine ilişen hep en cılız şiirler midir? Hayır, en güzellerini görürler, okurlar, gene onlardaki gücü seçemezler. Öğrendikleri bir güzellik vardır onların, onun dışında hiçbir güzelliği seçemezler, kavrayamazlar. Bunu Varlık hepimizden iyi bilir. Çağımızın en iyi şairlerinin yazılarını tanıttı dedim, onların hangisini, o söylediği kimseler bir dudak büküşü ile karşılamadılar? Varlık'ı işte o dudak büküşlerine aldırmadığı için, taşlardan yılmayıp yeniliği savunduğu, yeniliğe bir barınak olduğu için severiz.
******