Denizden Çalınmış Ülke

Yazar : Zeki Ömer Defne
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 208
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı

Her milletin münevverleri, her şeyden önce, milletlerinin dil, kültür ve san'at eserleriyle beslenerek yetişmiş olanlardır. Büyük milletler için, atalarının yalnız can ve toprak mirasları değil, kültür ve medeniyet mirasları da yeni yükselişler için, sağlam temel teşkil ederler. Bir milletin edebiyatında, yaşamaya hak kazanmış eserlerini o milletin yeni nesillerine tanıtarak, mümkün olduğu kadar geniş zümrelere okutmakta büyük faydalar vardır. Böyle eserlerin hangi fikir, tecrübe ve san'at değerleriyle meydana geldiklerini; niçin yaşadıklarını tahlil ve tayin etmek de aynı ölçüde bir hizmet ehemmiyeti taşır. Aynı eserlerin yazarları ve şairleri hakkında bilgiler vererek, milletlerine edebiyat vasıtasıyla hizmet etmiş büyükleri yeni nesillere tanıtmak ve sevdirmek de onların yollarını ve hizmetlerini devam ettirerek istidatlara bir heves ve gayret zemini hazırlamaktadır. Çok eski edebi mazisi içinde 12 asır sürmüş bir yazılı edebiyat meydana getiren milletimizin, eski ve yeni bütün edebi şaheserleri, onun bu günkü evlatları tarafından iyi bilinmedikçe tarihimizin ileriye doğru devamını kendi gücümüz, milli tutumumuz ve milli şahsiyetimiz içerisinde sağlamak mümkün değildir. Bu sebepledir ki, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk dili ve edebiyatının uzak ve yakın mazisindeki üstün eserleri; milli kudretin ve milli karakterin ifadesi olan eserleri, yeni nesillere bütün değerleriyle tanıtmakla vazifeli komisyonlar kurmuştur. Bunlardan Büyük Türk Yazarları ve Şairleri Komisyonu'nun vazifesi, başlangıçtan XX. asra kadar, Türk edebiyatının belli başlı eserlerini ve yazarlarını yeni nesillere kazandırmaktır.
******