Demokrasimizin İsmet Paşa'lı Yılları 1944-1973 - Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950

Yazar : Metin Toker
İsbn : 9754941491
Yayın Tarihi : Şubat, 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 253
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

Yazı dizileri, halka halka takılıp hazırlanan zincirlere benzer. İnanınız ki zincirciler, her zaman, ortaya çıkaracakları eserin kaç halka olacağını baştan bilemezler. Yazı dizilerinin yazarları da... "İsmet Paşayla 10 Yıl' serisini önce düşünmeye, sonra yazmaya başlayalı beş yıl oluyor. Devre olarak, olayların ta içinde yaşadığım bir zaman parçasını almıştım: 1954-1964: Çok partili hayat tarzımızın en buhranlı on senesi. İlk kısım, 1954 seçimleriyle başlayıp 1957 seçimleriyle biten kitap, tefrika halinde Akis'te yayımlandı. Bunu, derginin ortasında, sonradan ciltlenecek şekilde bir ilave olarak verdik. İlavelerden bin tanesini de, kitap yapıp dağıtmak üzere kendimiz sakladık. Bunun, en kısa, zamanda 'bir "best-seller' "en çok satan kitap" haline geleceğini aklımızdan geçirmiyorduk. Ne, bin tanesi? Altı ay içinde kitabın dört baskısının yapılmasına lüzum doğdu. İkinci kısım, 1957-1960 devresinin hikâyesi, gene Akis'in tirajını fark ettirdi. Kitabı gene, kapışıldı. Onu 1960-1961 yılları izledi. Nihayet "İsmet Paşayla 4 Buhranlı Yıl". Zincirin, o zaman aklımda bulunan son halkası Milliyet'te yayımlandı. Burçak Yayınlarının bir kitabı olarak çıktı. Ötekilerin eşi, çok geniş ilgi gördü. Tutan romanlarda kahramanı öldürmemek esastır. Kahraman kazayla öldürülürse hemen halefi ortaya çıkarılır. "Pardayan'ın Oğlu", "Pardayan'ın Kızı", "Monte Kristo' nun Oğlu", "Monte Kristo'nun Kızı" bu sistemin sonucudur. Ben, şimdi okumaya başladığınız yeni halkayı zincire takma kararını verirken, şüphesiz ki öteki halkaların kazandığı başarıdan cesaret aldım…
******