Deli

Yazar : Refik Halid Karay
Yayın Tarihi : 1939
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : Semih Lütfi Kitapevi
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

DOKTOR - Ala! Mükemmel! Şayanı hayret! VACİT BEY - Desenize, doktor beyefendi, adeta bir mucize! DOKTOR - Fen sahasında bir mucize... Kayınpeder Beyefendinin başından geçen pek "raf" bir "ka" dır. İstatistikleri tetkik ettim, mesela Fransa'da doktor Blanşın meşhur sıhhat yurdunda 672 hasta üzerinde ancak bir kişi bu suretle tamamen şifayap olmuştur. İngiltere'de... VACİT BEY - (Sözünü keserek) demek ki kayınpederi artık bütün şuuruna malik addedebiliriz. DOKTOR - Şüphe mi var. Uzun bir şuursuzluk devrinden sonra şimdi bütün melekatı akliyesine sahiptir. Hastalık ne zaman başlamıştı? ŞEBNUR - (Atılarak) Haniya Doktor Bey, hürriyet ilan edilmişti... Kaç sene oldu bilmem ki... (Vacit Beye dönerek) daha o zaman "Ayten" bile doğmamıştı, değil mi, Beyefendi? VACİT BEY - Şebnur! Sen dur da ben anlatayım, bize meydan bırak… (Doktora) İlanı meşrutiyetten tam iki gün evvel idi... Demek ki yirmi bir sene oluyor. O sabah kayınvalide merhum koşarak odama geldi: "Beye birşeyler, bir haller oldu, konuşmuyor, sözüme cevap vermiyor, gözlerini duvardaki (Ya errahimülrahman) levhasını dikmiş, put gibi duruyor." dedi. ŞEBNUR - O gün bugün dünyadan habersiz... VACİT BEY - Filvaki öyle... Yemek verirsen yer, balkona çıkarırsak çıkar, dışarıda kıyamet kopsa aldırmaz, sormaz... ŞEBNUR - Sanki kıyamet kopmadı mıydı? Neydi o hürriyetler, hareket orduları... VACİT BEY - Balkan Muharebesi, Harbi Umumi, işgal seneleri, nihayet zaferi milli... DOKTOR - Yirmi bir senelik cihan vukuattan şimdi hiç malumatı yok. Zavallı adam! ŞEBNUR - O zavallı değil, zavallı olan biz... Onları gördük de ne olduk ki... VACİT BEY - (Şebnur'un sözüne aldırmayarak ve ayni zamanda konuşarak) Dünyadan bihaber, efendim, külliyen bihaber. Dün akşam birdenbire Şebnur'a "Vacid'i çağırsana... Epeyi zamandır gördüğüm yok" demiş.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)