Dedem Korkudun Kitabı

Yazar : Orhan Şaik Gökyay
İsbn : 9759771062
Yayın Tarihi : Kasım, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 1391
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Kabalcı Yayınevi

Bu kitabı hazırlarken gördüğüm eşsiz yardımların, bana kendiliğinden uzatılan ellerin ta yürekten minnettarıyım. Bunların adlarını burada sıralamak benim için bir borç olduğu kadar, borç olmaktan öte bir zevktir de. Çünkü bu, bir konuya yürekten eğilenlere şevk ve cesaret verecek, onların gücünü taze tutacak ve artıracak çok, çok güzel bir mutluluktur. Sayın Prof. Hasan Eren, Barthold'un son çıkan çevirisinde yer alan ve başta Barthold'unki olmak üzere iki yüz sayfayı geçen incelemeleri bana Rusçasından bir kelime atlamadan çevirmek zahmetine katlanmıştır; benim çalışmamla ilgili türlü dillerde çıkmış yazıları bana haber vermek ve Rusçalarını benim için çevirmek lütfunda bulunmuştur. Cahit Öztelli, nerede, neye rastlamışsa bana haber vermiş, sayfalar dolusu metni, özellikle Dede Korkut hikâyelerinden Anadolu ve Azerbaycan'da yaşamakta olanları başka yerde yayımlanmadan kopya edip bana göndermiştir. Tiflis'te tanınmış Türkolog aziz arkadaşım Prof. Cikiya, Rusçada olsun, Türk dillerinde olsun, Sovyetler Birliği'nde bu konuda çıkan kitap, dergi ve makalelerin asıllarını ya da fotokopilerini, günü gününe denecek bir süratle bana göndermiş, Rusça olanların çevirilerini de tam ya da özet olarak mektuplarına eklemiştir. Bakü'de Prof. Abbas Zamanof da Dede Korkut konusunda Azerbaycan'da çıkmış kitap ve makaleleri göndermek lütfunda bulunmuştur. Yakın arkadaşım Prof. G. Meredith Owens, yalnız Almanya ve Fransa gibi yakın yerlerden değil, ta Kazakistan'dan bile bana gerekli olan yazıların fotokopilerini sağlamış, dilediğim her yardımı yapmıştır. Vefalı arkadaşın Prof. Zeynep Korkmaz ve Prof. Ahmet Caferoğlu, kitabın dil bölümünü benimle birlikte okuyarak, bana değerli görüşlerinden ve bilgilerinden yararlanmak fırsatını vermişlerdir…
******