Darülfünun Osmanlı'da Kültürel Modernleşmenin Odağı Cilt 1

Yazar : Ekmeleddin İhsanoğlu
İsbn : 9789290632023
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 455
Ölçü : 23 x 27,5 cm
Yayınevi : IRCICA

Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu yüzyıl Batılılaşma sürecinin en anlamlı gelişmelerinden biri, Darülfünun adı altında, Avrupa üniversiteleri tarzındaki bir yüksek eğitim kurumunun İstanbul' da tesisi olmuştur. Tanzimat döneminde yüksek eğitimde yeni bir anlayışla medreselerin yanında modern tipteki üniversitenin de kurulması yönünde başlayan çabalar neticesinde 1846 yılından itibaren aralıklarla açılıp kapanan Darülfünun, 1900 yılından sonra kesintisiz olarak faaliyetine devam etmiştir. Bu kitap Osmanlı kültürel modernleşmesinin dönüm noktalarından biri olan Darülfünun'un kurulma sürecinde ve faaliyetinde onu çevreleyen ortamı ve hadiseleri, kurumun zaman içindeki kendi iç gelişmesini ve çalışmalarını çok yönlü olarak incelemektedir. Kitapta Darülfünun müessesesi siyasi, sosyal ve kültürel ortamından soyutlanmadan, bu ortamdaki süreçlerin neticesinde ortaya çıkan yönleriyle geniş bir perspektiften incelenip değerlendirilmiştir. Böylece, Osmanlı toplumunda daha önce benzeri bulunmayan böyle büyük çaplı bir eğitim kurumunun nasıl kurulduğu, gerekli mali kaynakların nasıl temin edildiği, altyapının oluşturulmasında ve daha sonra öğretim faaliyetinde ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, idari ve hukuki yapının tesisi, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması gibi konular da dikkate alınmıştır. Darülfünun hakkında daha önce de çalışmalar yapılmış olmakla birlikte iki cilt içerisinde üç kitaptan oluşan bu eser aralarında en kapsamlı olanıdır. Akademik kaidelerin, üniversite geleneğinin ve prensiplerinin bu kurum içinde oluşması ve yerleşmesi hakkındaki değerlendirmeler eğitim tarihi ve eğitim kurumları tarihi incelemeleri alanında önemli bir katkı oluşturmaktadır. Eser bu yönleriyle, genel olarak eğitim ve kültür tarihi ve özel olarak Darülfünun'un tarihi alanlarında önemini her zaman koruyacak bir kaynak teşkil etmektedir.
******