Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2000-2001 Yıllık Rapor

Yayın Tarihi : Mayıs, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 92
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : Darphane ve Damga Matbaası genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 18.06.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine göre çalışmaktadır. Anılan KHK'nin 1. maddesine göre; madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kâğıtların basımı ve dağıtımını sağlamak üzere Genel Bütçeye dahil, Hazine Müsteşarlığı'na bağlı ve döner sermayeli bir kuruluş olarak kurulan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün merkezi İstanbul'dadır. 1962 yılında kurulan Dünya Darphane Direktörleri Konferansı'nın (MDC), 1970 yılından beri üyesidir. Genel Müdürlüğümüzün görevleri 234 sayılı KHK'nin 2. maddesinde şöyle sayılmıştır: 1. ilgili kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığı'nca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak; 2. Cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhuriyet ziynet altınlarını basmak; 3. Resmi kuruluşlarca belirli amaçlarla verilen madalyaları imal etmek; 4. Kıymetli madenîlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tespit etmek; 5. Resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını tanzim etmek; 6. Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak; 7. Her çeşit harç ve damga pullarını ve değerli kâğıtları basmak, bastırmak ve dağıtmak; 8. Hazine Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri yapmak. Örgüt; Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısının yönetiminde, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler sırasıyla aşağıdadır: Ana Hizmet Birimleri; - Darphane Dairesi Başkanlığı, - Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı…
******