Darağacında 3 Yiğit

Yazar : Akkan Suver
Yayın Tarihi : Mayıs, 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 11,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Su Yayınları
Bahsi Geçen : Fatin Rüştü Zorlu

Bu kitapta, ne merhum Başbakan Adnan Menderes, ne merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, ne de merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın hayat hikâyesini bulmayacaksınız. Bu kitapta ömrünü memleket hizmetine adamış bu üç faziletli devlet adamımızın idam sehpasına gelişlerinin ve idam edilişlerinin belgelere dayanan bir incelemesini bulacaksınız. Gerek Menderes, gerek Zorlu ve gerekse de Polatkan Türkiye'nin devlet adamı boyutları içinde ender yetişen ve eşine az rastgelinen insanlar olarak tarih karşısındadırlar. Bugün; ölümlerinin üzerinden on yedi yıl geçmiş olmasına rağmen bir bayrak, bir meşale gibi Menderes, Zorlu, Polatkan ayaktaysalar, aramızdaysalar bu onların engin devlet adamlığı niteliklerinin eserinden başka bir şey değildir. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan için çok şeyler yazılmıştır. İlk önceleri kin, garez ve haset kokan yayınlar! 27 Mayıs 1960 darbesini izleyen günlerin korkunç ithamları, korkunç yazıları, korkunç haberleri daha sonraları yerini suskunluğa, en sonra da gerçeklerin yansıtılmasına neden olmuştur. Türk Milleti, bugün on sekiz yıl evvel asılmak gibi bir şanssızlığa uğrayan Menderes, Zorlu, Polatkan'ı tazimle, saygıyla, bağlılıkla, muhabbetle anıyorsa ve bütün bu davranışların, kanunların yasaklarına dahi karşı koyarcasına ortaya koyuyorsa bunun tek bir anlamı vardır. O da, Türk milletinin kendisine hizmet edenleri ne pahasına olursa olsun unutmayacağının ve vefa duygusundan kopmayacağının çizgisidir. İmralı'da bugün Menderes, Zorlu ve Polatkan adına üç mezar vardır. Bu üç mezar gene bugün ziyaretçisizdir. Gene bu üç mezar üstlerini otlarla kaplayan toprak tabakanın altında Tanrı'nın yüce rahmetini duymakta ve Türk milletinin milyonlarca ferdi tarafından ruhlarına yollanan fatihaları sinelerinde, benliklerinde terennüm etmektedirler.
******