Dante Hayatı ve Eserleri

Yazar : Ord. Prof. İ. Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 97
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : İsmail Hikmet Ertaylan

Dante, bilhassa "Divina Comedia" adlı eseriyle bütün dünyaca tanınmış meşhur bir İtalyan şairidir. İtalyan dilini edebi bir dil haline getiren, İtalyan edebiyatında kudretli bir öncü sayılan bu büyük şair hakkında bütün dünya dillerinde birçok tedkiknameler vücuda getirilmiş olduğu gibi, eserlerinin bir büyük kısmı, bilhassa, bu bahsettiğimiz Divina Comedia'sı hemen her dike tercüme olunmuş ve birçok medeni milletler üniversitelerinde Dante adına kürsüler ihdas edilmiş, kendi ülkesinin şiir ve sanat âleminde bile tıpkı antik şairler hakkında olduğu gibi, bu büyük şair hakkında da (tefsir)ler yazılmıştır. Eserlerinin manası, teşbih, istiare ve telmihlerinin esasları araştırılmamıştır. Dante'nin Divina Comedia'sı sadece edebiyat âlemini ilgilendiren bir şiir kitabı, bir epope olmaktan ibaret değildir. Onda, Dante'nin yaşamış olduğu muhitin de tarihi, hatta ailevi ve ananevi hususiyetlerine dair birçok bilgiler vardır ki, Dante'nin bu eseri olmasa belki de ilelebet kalmayıp gidecekti. Dante'nin Divina Comedia'sının nevi din ve dünya mücadelesi kitabıdır. Papalıkla, krallık çarpışmaları, din ve dünyevi savaşlar, kinler, hınçlar, emeller, elemler karşılaşması gibi binbir fikir, heyecan, bilhassa o zaman için eşi görülmemiş bir edebi dille ortaya konulmuş bir şaheserdir. Nev'i şahsına mahsustur. Evvelce bir eşi görülmemiş olduğu gibi, sonra da görülmemiştir, denilebilir.
******