Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik Cilt III

Yazar : Çağlar Kırçak
Yayın Tarihi : Mart, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

(2. Ciltten Devam) İşte yıllardır izlenen bu politikalar sonucunda irtica, günümüz Türkiye'sinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana görülmemiş boyutlara erişen bir sorun haline geldi. Yüzlerce yıl önceki Türk budun ve devletleri bile böylesine bir "mistik paranoya" tablosu çizmediler. Türkler, İslamiyetten önce teokratik bir toplum düzeninin dışında yaşadılar. Osmanlılar döneminde ise din adamları, İslamiyetin bekçisi, koruyucusu olduktan inancını içlerinde yaşatmakla birlikte hiçbir zaman kendi başlarına yetki sahibi olamadılar. Dinsel yetkiler, kendilerine ancak devlet yöneticilerince verildi. İslam hukuku, şeriat, fakihler (İslam hukuku bilginleri) ve kadılar devlet yönetiminin buyruğu altındaydılar. Bu nedenledir ki Osmanlı padişahları, kardeşlerini, oğullarını öldürtmek istediklerinde diledikleri zaman şeyhülislamlardan fetva alabildiler. Yüzyıllarca "halife padişah" rejiminin koyu bağnazlığında yaşayan Osmanlı devleti günü gelince de yıkıldı gitti. Bugünün dincileri ise Osmanlı rejimini bile aşarak, tam anlamıyla katı bir teokratik devlet kurmak ve Türkiye'yi ortaçağın karanlıklarına çekmek istiyorlar. Örneğin, Batı Almanya'da örgütlenen gericilerin önderi bir eski Adana müftüsü, Bochum kentindeki Eyüp Sultan camisinde yapılan toplantıda, "İslam inkılabı" olarak adlandırdığı İslam devletinin kurulmasından sonra, Türkiye'nin ulusal sınırlarının kaldırılacağını ve tüm İslam ülkeleri arasında birlik doğacağını söyleyebiliyor. (Devamı 4. Ciltte)
******Çağlar Kırçak