Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik Cilt II

Yazar : Çağlar Kırçak
Yayın Tarihi : Mart, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

(1. Ciltten devam) Prof. Berkes ise "ırkçılık, dincilik, şeriatçılık, mukaddesatçılık gibi şeylere dayandırılmak istenen bir milliyetçilik Türk geleneklerinden yalnız farklı değil, onlara tam anlamıyla karşıttır ve kökü dışarıda ideolojilerin modasına kapılarak yayılmış Türk düşmanlığı düşünceleridir" diyordu Aynı yıllarda Prof. Soysal'ın konuya yaklaşımı oldukça çarpıcıdır. Soysal, "Türkiye'nin kompradorluğun en pis ve alçakça oyunlarından birine alet edilmek istendiğini" söylüyor ve şöyle devam ediyordu: "Bugünlerde dinsel inanç ayrılığı gözetmeksizin kendi ülkesini ve kendi halkını seven bütün Türkleri bu oyuna karşı uyarmak her aklı başında insanın görevi olmalı. Sahte milliyetçilik sloganlarıyla bezenen komprador dinciliğinin korumaya yöneldiği şey ne ulusal değerlerdir, ne de dinsel duygular. Belki de kampanyayı körükleyenlerin bile fark edemedikleri asıl amaç bu ülkenin halkını biraz daha saymaktır... Din tartışmalarını kışkırtıp, dinsel duyguları körükleyerek halkı bölmek, arkasından da maden, petrol, ulusal sanayi konularında ekonomik bağımsızlık savaşı veren düşünürleri, yazarları, öğrencileri, dürüst yöneticileri ve uyanık politikacıları kutsal inançlar uğruna susturulması gereken hedefler gibi göstermek: Kompradorların elinde kalan tek silah bu... Tıpkı, Vahdettin'in İngilizlere hoş görünmek için Mustafa Kemal üzerine softa orduları salması gibi". Doğan Avcıoğlu, bundan çeyrek yüzyıl önce, "Atatürk ilkelerine bağlılıkları gardrop değiştirmekten öteye gitmeyen ve Atatürkçü olmadıkları yavaş yavaş anlaşılmaya başlayan smokinli gericilerden" söz ederken ne kadar haklıydı. Avcıoğlu'nun haklılığı bugün daha da somut biçimde ortaya çıkıyor. İktidara oynayan sağ partiler, muhafazakâr olduklarını açıkça söyledikleri halde, Atatürkçü, çağdaş ve sosyal adaletçi olduklarını da sıkılmadan ileri sürebiliyorlar. (Devamı 3. Ciltte)
******Çağlar Kırçak