Cumhuriyet'in Kurulduğu Yıl Türkiye Ekonomisi

Yazar : Alptekin Müderrisoğlu
İsbn : 9789944295062
Yayın Tarihi : Ağustos, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 287
Ölçü : 22 x 30 cm
Yayınevi : Denizbank

Kurtuluş Savaşı'nın mali kaynakları konusunda verdiğim konferanslarda, ömründe kağnı ve çarık görmemiş kuşakların ilginç sorularıyla karşılaşıyordum. Görüntülerle anlatmanın daha yararlı olacağını düşünerek konferanslarımı belgesel fotoğraflardan derlediğim dialarla sunmaya başladım. Yazdığım kitaplardan "Kurtuluş Savaşı'nda Ankara"da 400 ve "Yoksulların Zaferi-Fotoğraflarla Kurtuluş Savaşı'nın Maddi ve Mali Kaynakları"nda 450 belgesel fotoğrafa yer verdim. Cumhuriyet'in kurulduğu yıl Türkiye ekonomisinin bazı kesimlerine ilişkin istatistikler mevcuttur. Bu istatistiklerde işgücü, altyapı, üretim, dış ticaret ve milli gelir konularında rakamlar vardır. Bu rakamlarla günümüz ekonomisine ilişkin rakamları karşılaştırarak ülkemizin nerelerden nerelere geldiği hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Ne var ki, Cumhuriyet'in kurulduğu yıla ilişkin rakamlar, o yılların ilkel üretim araçlarını, ilkel teknolojisini, kısaca o yılların koşullarını yansıtmazlar. Sizlere Cumhuriyet'in kurulduğu yıldaki Türkiye ekonomisinin durumunu açıklarken, o yılların koşullarını da 450 belgesel fotoğrafla yansıtmaya çalışacağım. Özel arşivimden kitaba aktardığım fotoğrafların büyük çoğunluğu 1912-1923 yıllarında Türkiye'ye gelen Avrupalı gazeteciler ile Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de görevlendirilen Alman subayları tarafından çekilmiştir. 1912-1923 yıllarında aralıksız on yıl süren Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları nedeniyle Türkiye'de taş üstüne taş konmamış; üretim biçiminde, üretim araçlarında, üretim tekniklerinde ve yaşam koşullarında bir değişme olmamıştır. Bu nedenle 1912-1922 yılları arasında çekilmiş fotoğrafların 1923 Türkiye'sini de yansıttığını kabul etmek fazla hatalı olmayacaktır.
******