Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 284
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : Vakıflar Genel Müdürlüğü

1924 tarihinde, mülhak bütçe ile idare edilmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Cumhuriyetin ilk 50 yılı içindeki faaliyetini kapsayan bu kitap, vakfı n hukuki mahiyeti, tarihi gelişimi ve sosyal hizmet alanları hakkında genel bilgileri de özetlemektedir. Ferdin kendi mülk ve maddi varlığını, yardım ve hayır maksadıyla ebedi olarak insanlara faydalı hizmetlere tahsis etmek suretiyle vücut bulan Vakıflar, tarihimiz boyunca dini, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle bir kısım amme hizmetlerini gören ve en büyük sanat eserlerini yaratan bir müessese haline gelmiştir. Bugün Genel Müdürlüğümüz bir yandan vakfiyelerle öngörülen sosyal ve kültürel mahiyetteki hizmetlerini yerine getirirken diğer yandan vakıf yoluyla bırakılan ve Türk medeniyetine, dünya medeniyet tarihinde değerli ve haşmetli yerini temin eden vakıf eski eserlerin ve şaheserlerin orijinal durumlarını muhafaza ederek bakım ve restorasyonlarını ilim ve sanat kaidelerine uygun bir biçimde yapmak suretiyle bunları gelecek kuşaklara en iyi şekilde ulaştırmak gayreti içindedir. Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları yanında neşriyata da ayrı bir önem vermektedir. Birçok İslam - Türk âlimleri tarafından işlenen vakıf hukukunun incelenmesi ve gelişmesi yönündeki çalışmalara, çoğu vakıf yolu ile yapılmış olan abide ve eski eserlerimizin tarihi ve sanat değerleri hakkındaki ilmi araştırmalara yardımcı olmak maksadıyla gerekli yayınlar yapılmaktadır, Cumhuriyetin 50. yılını iftiharla idrak ettiğimiz bu günlerde yayınladığımız bu kitabımız, yukarıda da ifade edildiği üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyet devrinde 50 yıl içindeki çalışmalarını ele almış bulunmaktadır, Ayrıca kitapta vakfın mahiyeti, vakıf hukuku ve tarihi tekâmülü hakkında gerekli izahat verilmiş, tarihimiz boyunca kurulmuş olan ve insanların maddi ve manevi mutluluğunu hedef alan vakıf müessesesinin geçmişteki hizmetlerine değinilmiş ve Cumhuriyetin ilanından sonra idare ve denetimi
******