Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul Üniversitesi 1973

Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İst. Üniversitesi

Cumhuriyetin ellinci yılı, İstanbul Üniversitesinin kırkıncı yılına rastlamaktadır. Bu anlamlı ve mutlu rastlantıyı değerlendiren Üniversitemiz Senatosu, kırk yıllık gelişmeyi kamu huzuruna sunacak bir armağan -kitap hazırlamayı kararlaştırmış ve bu görevi komisyonumuza vermiştir. Sorumluluğu kadar şerefi de büyük olan bu görevi şevkle benimseyen komisyonumuz kitabı iki kısım halinde hazırlamayı uygun bulmuştur. Birinci kısım üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde yurdumuzun yüksek öğretimde en eski kuruluşu olan medrese, ikinci bölümde batı tipi yüksek okullar ve darülfünun dönemi ele alınmış, üçüncü bölümde de üniversitenin kuruluşu ve kırk yıllık gelişme tarihçesi incelenmiştir. İkinci kısımda ise üniversite çalışmalarının ayrıntılı bir dökümü yapılmıştır. Medreseler bahsi Prof. Dr. Şahabettin Tekindağ, batı tipi pozitif bilim yüksek okullar ve darülfünun bahsi Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, üniversitenin kurulmasından sonraki dönem Prof. Dr. Kemal Oğuzman tarafından hazırlanmış ve tümü ahenkleştirilerek benimsenmiş ve tertip edilmiştir. Böylece kitap, komisyonun ortak eseri olmuştur. Parlak dönemler yaşamış, fakat sonra içine ve dünyaya kapanarak geri kalmış medrese döneminden sonra reform zorunluğu altında kurulan ilk pozitif bilim yüksek okulları ile darülfünun dönemi, Tanzimat esprisine uygun olarak batıya bir yarım dönüş, daha doğrusu doğu ile batıyı uzlaştırma çabasını yansıtmıştır. Nihayet 1933 de büyük Atatürk'ün batılaşma felsefesinin yeni bir eseri olarak darülfünun kapatılmış ve tamamıyla batı zihniyetinde üniversite kurulmuştur. Böylece memleketimiz de yüksek öğretimin tarihçesi milli tarihimizin akışına uygun dönemlerden geçmiştir...
******