Cumhuriyet Yolunda

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Mayıs, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 128
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

Yunus Nadi (Abalıoğlu), 1879 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Seydiler köyünde doğdu. Abalızade Hacı Halil Efendi'nin oğludur. İlköğrenimini Fethiye'de yapan Yunus Nadi, Rodos'a giderek orada Ahmet Mithat ve Ebüzziya'nın sürgün oldukları sırada ileri bir anlayışla kurdukları Süleymaniye Medresesi'nde, daha sonra da İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nde ve Hukuk Mektebi'nde okudu. Gazetecilik ve yazarlığa ilk olarak 1900 yılında Baba Tahir'in çıkardığı "Malumat" gazetesinde başladı. Onun gazetecilik yaşamına atılması ile Abdülhamit istibdadına karşı savaşa girmesi bir olduğundan 1901'de "İstibdat aleyhine çalışan gizli bir derneğe girmekle" suçlanarak üç yıl hapse ve sürgün cezasına mahkûm edilip Midilli kalesine gönderildi. Bir süre sonra bu cezasını Fethiye'de çekmek isteği ile siyasal iktidara başvuruda bulundu. Hükümette bulunan bazı kişilerin anlayışlı davranmasıyla başvurusu kabul edilerek memleketi olan Fethiye'ye gönderildi. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar orada kalan ve Nazime Hanım'la evlenen Yunus Nadi, bundan sonra İstanbul'a dönerek İkdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yazarlığa başladı. Tasvir-i Efkâr'da ayrıca yazı işleri müdürlüğü de yapıyordu. Kendisini çok beğenen ve gazeteciliğini takdir eden Ebüzziya onu gazetesine ortak da yaptı. O dönemin yazarları ve gazetecileri, Yunus Nadi'nin gazeteciliğimize yenilikler getirdiğini belirtirler. 1910 yılında Selanik'e giderek orada İttihat ve Terakki'nin çıkardığı "Rumeli" gazetesine başyazar oldu ve ardından da 1912'de ikinci dönem Meclis-i Mebusan'ına Aydın milletvekili olarak girdi. (Meclis-i Mebusan'ın 1914-19 arası üçüncü dönemine de yine Aydın milletvekili olarak seçilmişti. 1920 yılında ise yapılan dördüncü dönem seçimlerinde, İzmir' in Yunan işgali altında bulunmayan iki bucağının verdiği oylarla İzmir milletvekili seçilmiştir. İleride de belirtileceği gibi Anadolu'ya geçtiğinde ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de İzmir Milletvekili olarak katılmıştır.) Yunus Nadi, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi günlerinde "Yeni Gün" gazetesini kurup çıkarmaya başladı.
******