Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi

Yazar : Gökhan Akçura
İsbn : 9789944063647
Yayın Tarihi : 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 377
Ölçü : 23,5 x 33 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı

Memleket matbaacılığında büyük bir ihtiyacı karşıllyacağını ve büyük bir boşluğu dolduracağını ümit ettiğimiz bir işe girişmiş bulunuyoruz: Size sunduğumuz bu müsveddeler, tashih ve eksiklikleri tamamlandıktan sonra bir (Matbaacılık ve Grafik Sanatlar Ansiklopedisi) olmak üzere yeniden dizilecek ve münasip bir ebatta, resimlerle birlikte basilacaktır. Böyle bir işi başarmak için sadece bilgi ve ihtisas kafi gelmemektedir. Bugünkü Matbaacılığın ve Grafik Sanatların etrafındaki bütün bilgi ve çalışma neticelerini bir kitap, bilhassa bir lugat ve Ansiklopedi halinde Türkçe olarak yayınlamakta şüphesiz en büyük g(içlük, lugat ve terimlerin bulunmasında, derlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Birçok teknik, meslek bölümlerinde olduğu gibi Matbaacılık ve Grafik sanatlar mevzuunda da terimlerin çoğu mevcut değildir. Mevcut olanların çoğunda ise, bir birlik yoktur, herkes başka bir şey söylemektedir. Bu vaziyet karşısında asıl dizgiye ve baskıya başlamadan önce çalışmamızı hem daha sağlamlaştırmak, hem de daha bazı eksikliklerimiz varsa anlayabilmek için meslek ve dil uzmanlarına danışmayı, onların bilgi ve tavsiyelerinden faydalanmayı doğru bulduk. Her halde sizlerin de faydalanıp memnun kalacağınız bu kitabın eksiksiz olarak yayınlanması hususunda bize yardımlarınızı esirgemiyeceğinizi ummaktayız. Çalışmalarımız bir yıldan fazla zamandır devam etmektedir. Ansiklopedinin bütün harfleri ana hatlarıyla bitmiş ve alfabetik olarak tertiplenen iki bin kadar fiş içinde bütün bilgi malzemesi toplanmıştır. Bunları ikişer veya üçer formalık müsveddeler halinde şimdi sizlere sunuyoruz. Sizlerden gelen tashih ve tevsiyeler toplanınca derhal lüzumlu değişmeler ve eklemeleri yapıp, Ansiklopedinin yayınlanması için hazırlıkları tamamlayacğız...
******Gökhan Akçura