Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli

Yazar : Hüseyin Gezer
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 351
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli konusunda bir kitap yazmak, bir bakıma, heykel sanatçılarımız adına, Cumhuriyet döneminin hesabını vermek anlamındadır. Bu hesabın muhatabı, bir yönden toplumumuz ise, öbür yönden de, hiç kuşkusuz, ulusu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı Cumhuriyet yönetiminin baş amacı sayan ve gelecek kuşakları bu yolda görevli kılan Büyük Atatürk'tür. Türk sanatçısı, kendi alanında vereceği bu hesaptan kesinlikle alnı açık çıkmalıdır. Yoksa topluma karşı yükümlü olduğu görevi yerine getirmemiş olmanın ezikliğiyle birlikte sanatı toplumsal değerlerin en önemlilerinden birisi, insanlığın baş tacı sayan büyük Atasına karşı mahcup düşer. Gerçekten de, sanat ve sanatçı için: "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' (Adana seyahati). "Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta Cumhurreisi olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız...' (Çankaya 1927). " ... Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin Güzel Sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.' (10. Yıl Nutkundan). "Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrum ise, tam bir hayata malik olamaz.' "Sanatkâr, cemiyette, uzun cehit ve gayretlerden sonra, alnında ışığı ilk hisseden insandır.' "İnsanlar, mütekâmil olmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki, resim yapamaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmelidir ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." (1936). Diyen büyük lider bu sözleri, bu değerlendirmeleriyle Türk sanatının, toplumun varlığındaki yerini belirlemiş, sanatçıya görevinin önemini hatırlatmış oluyordu. Elbette Atatürk bu sözleri sadece gönül almak için söylemiş değildir…
******Hüseyin Gezer

Oktay Aras Kitaplığındaki Hüseyin Gezer Kitapları (1)