Cumhuriyet Dönemi Bakanlarımız

İsbn : 9756918098
Yayın Tarihi : Ekim, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 21,5 x 30 cm
Yayınevi : Sanayi ve Ticaret bakanlığı

1840 yılında İstanbul' da "Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti" adıyla kurulan Bakanlığımız; 1875 yılında "Ticaret ve Nafia Nezareti" adını almış, 160 yıla yakın geçmişi olan tarihi bir bakanlıktır. İlgili "Nazır"ları, 1908 yılından sonra "Heyet-i vükela" üyesi olmuşlardır. Büyük Atatürk'ün önderliğindeki Büyük Millet Meclisinin toplanmasından hemen sonra, Osmanlı Hükümetinden ayrı olarak Ankara'da kurulan ilk Cumhuriyet Hükümeti içinde de bakanlığımız 02.05.1920 tarihli 3 sayılı kuruluş yasası ve "İktisat Vekâleti" adıyla yerini ve önemini korumuştur. Daha sonra adında ve görev alanlarında bazı değişiklikler yaşanmış; "Ziraat ve Ticaret Vekâleti", "İktisat Vekâleti", "Ticaret Vekâleti" gibi adlarla çalışmalarını sürdürmüştür. 22 Mayıs 1957 tarihli 6973 sayılı yasayla da Ticaret Vekâlet'inden ayrılan "Sanayi Vekâleti" doğmuştur. Her iki bakanlık 26 Mart 1971 tarihinde birleşip 3 Aralık 1971 tarihinde "Ticaret Bakanlığı", "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adlarını alarak yeniden ayrılmakla birlikte 13 Aralık 1983 tarih 174 sayılı kanun hükmünde kararname ile "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" olarak yeniden birleşmişlerdir. Bu durum daha sonra 08.01.1985 günlü 3143 sayılı yasa ile bugünkü konumuna ulaşmıştır. Bu uzun ve zahmetli dönem içinde; pek çok değerli Bakanımız, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Birim Yöneticileri ve Memurlarımız Bakanlığımıza önemli katkılarda bulunmuştur. Bu kitabımızla; Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde, Cumhuriyet Döneminde görev yapmış Bakanlarımıza gönül borcumuzu ödemek istiyoruz. Onlar; büyük bir yoksulluktan, savaşların yarattığı olumsuz koşullardan, kapitülasyon ve önemli dış borçlardan sonra büyük atılımlar gerçekleştirmiş, Sanayi ve Ticaret politikalarımızı yönlendirip geliştirmiş, ulusumuzu bugünkü canlı ve kapsamlı ekonomi ortamına adım adım taşımışlardır. Bu derleme bu alanda bir başlangıç sayılmalıdır.
******