Çocuk Edebiyatı Antolojisi

Yazar : Fuat Baymur, Kemal Demiray
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 235
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Maarif Vekaleti

Çocuk Edebiyatı Antolojisi ismi verilen bu eserin başında çocuk edebiyatının ne olduğunu, imkânlarını, çocuklara edebi zevkin ne şekilde verilebileceğini kısaca belirtmek yerinde olacaktır. Her şeyden önce "Edebiyat nedir?" sorusuna cevap verelim. Aristo'dan beri edebiyatın tarifine çalışılır; fakat şimdiye kadar esaslı bir tarif yapmak mümkün olmamıştır. "Edebiyat, insan düşünüşünün sanatlı ifadesidir." şeklinde genel bir tarif yapanlar olduğu gibi, "Edebiyat kendi duygularımızı, kendi düşüncelerimizi, gördüklerimizi, kısacası kendimizi bulduğumuz sanat eseridir." diye tarif edenler de vardır. Yine bir başkasına göre "Edebiyat, dünyanın büyük adamlarının hayal gücünde yaşayan çeşitli hayat örneklerinin bir plağıdır." Edebiyattın tarifi bu kadar güç olmakla beraber iyi bir metni tespite yarayacak bazı ipuçları vardır. İyi metin, bir ana fikir etrafında geliştirilmiş fikirleri ihtiva eden, okuyucuya müspet telkin ve tesirlerde bulunan, tecrübeler kazandıran eserdir. Mesela, bir şiirde, hayatın bir tablosu bulunmalı; eser dil, şekil bakımından kusursuz olmalıdır. Bir dram, bir roman, bir hikâye bahis konusu ise, olay, sebepten sonuca doğru gelişmeli; karakterler belirtilmiş ve hareket sağlanmış bulunmalıdır. Okuyucunun başarılı, müspet bir edebiyat eserini ayırt edebilmesi, yukarıda belirttiğimiz, birkaç esası bilmekle mümkün olmaz. Bir eser hakkında: "İyidir, Kötüdür, Başarılıdır, Başarısızdır." gibi bir hüküm verilebilmesi, okuyucunun yetişmiş olmasına bağlıdır. Bu ise edebiyat zevkinin kazanılması demektir. Fakat bu zevkin alınması, eser hakkında hüküm verilebilmesi uzun, meşakkatli çalışmaları gerektirir. Denebilir ki, okuma zevkinin sağlanması ve edebi zevkin kazanılması için her şeyden önce çok okumaya ihtiyaç vardır. Bu okumalar sırasında da okuyucunun birtakım özel direktiflere uyması icap eder…
******