Çırağan Sarayında 28 Sene Beşinci Murad'ın Hayatı

Yazar : Ziya Şakir
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 243
Ölçü : 14,5 x 20 cm
Yayınevi : Muallim Fuat Gücüyener

Neşriyatımı takdir ile takip eden kıymetli okuyucuya Şakir'in yazmış olduğu tarihi eserlerini -bir seri halinde- neşretmek kararını aldığım zaman, bu seriye başlangıç ve birinci kitap olmak üzere: (Fatih, İstanbul'u Nasıl Aldı?) adlı eserini seçmiş; bu intihabımın sebebini de, o eseri sizlere takdim ederken, baş tarafına yazdığım bir iki satırla, kısaca anlatmıştım. Şimdi, iyiyi gören ve doğruyu anlayan yüksek nazarlarınız önüne arzedilen bu: (Çırağan Sarayı'nda 28 Sene, Beşinci Murad'ın Hayatı) adlı eseri, serinin onuncu kitabı olarak sizlere sunuyorum. Bu vesile ile: bu kitap münderecatının da, üstadın bütün diğer eserlerinde olduğu gibi tam bir hakikat olması için nasıl ça1ıştığını, sizlere bildirerek, bu esere karşı yüksek itimadınızı kazanmış olmak bakımından, benim için de çok faydalı olacaktır. Büyük tarihçi üstat Ziya Şakir, Beşinci Murad'ın Çırağan Sarayı'nda geçirmiş olduğu 28 senelik hayatının esrar perdesini kaldırarak bu eserini yazmak ve binnetice tarihe hizmet etmek için tam beş yıl çalışmış; bu talihsiz hükümdara, uzaktan yakından, mensup olanlarla, Sultan Hamid'in, hayatta bulunan, en mahrem saray erkanıyla - uzun uzadıya - mülakatlar yapmış; bunların, bütün hatıra ve müşahedelerini toplamış; ayni zamanda, o devri yaşamış olan, birçok devlet ricalinin de bilgilerine müracaat ederek bunları, "saray adamlarının'" ifadeleriyle karşılaştırdıktan sonradır ki bu eserini yazmıştır…
******Ziya Şakir