Çin Sorunu

Yazar : Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
İsbn : 975404404x
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 288
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi

Çin hakkında Türk okuyucusuna diplomatik tarih, ekonomi, milletlerarası ilişkiler siyasal, sosyal ve eğitim sorunları konusunda genel bazı bilgiler vermek maksadıyla ilk kez 1967'de kaleme aldığımız ve 1970'te o tarihe kadar işlediğimiz konuyu bir defa daha gözden geçirip 1977'de yayınlamıştık. Elinizdeki 1995 yayını Tarihte ve Bugünkü Çin kitabımızın dördüncü kez kamuoyuna sunulmasıdır. 1976'da önce Ocak ayında, Chou en Lai sonra Eylülde Mao öldü. Bu iki devlet adamı Kızıl Çin'in bugünkü gücünü ve milletlerarası alandaki itibarını sağlayanlardı. O tarihte Çin'e dostu ve düşmanı merakla bakmakta, "Acaba Mao'dan sonra ne olacak?" sorusunu sormakta idi. Mao, "Bundan bin yıl sonra hepimiz hatta Marx, Engels ve Lenin belki de gülünç geleceklerdir" demişti. Komünizmin bir siyasal sistem olarak bir devlet nizamı oluşundan beri daha 75 yıl geçmemişti, dünyanın aşağı yukarı üçte bir komünist rejimlerle yönetiliyordu ama bu sistemin de iç ve dış birçok güçlüklerle karşılaştığı bizzat bunu uygulayanlarca defalarca açıklanmıştı. Mao'nun Rus komünizminden değişik bir sistem uyguladığını, İtalyan komünist lideri Togliatti'nin de komünizmde "çok merkezlilik-polycentrism" fikrini ortaya attığı hep bilinmektedir. Bugün Komünizm Rusya'da ve Doğu Avrupa'da çökmüş, tarihe malolmuştur. Sadece Çin'de ve Küba'da iktidardadır. Biz Çin diplomatik ve siyasal tarihini, kısaca coğrafyasını, nüfusunu, sosyal meselelerini nihayet son olarak 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyetinin geçirdiği aşamaları, Sovyetler Birliği ile olan anlaşmazlığı ve dış ilişkilerini Mao'dan sonraki 1994 yılı başına kadarki gelişmeleri anlattık. Bugün Çin'de Komünizm ayakta, ama Komünizmi Mao bir değişik uygulamıştı. Bugünkü rejim ise Marksizm-Leninizmin iktisat teorilerini bırakmış piyasa ekonomisine sarılmış. Çin modeli dikta yolu ile kapitalleşme yolunda, Deng'in yönetiminde hızla ilerliyor.
******