Cihat İren

Cihat İren 1916'da İstanbul'da doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1938 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Maliye Vekaleti stajyer memurluğuna tayin edildi. Bu görevde iken açılan sınavı kazanıp öğrenimini ilerletmek üzere Berlin'e gönderildi. 2. Dünya Harbinin başlaması dolayısıyla yurda döndü. Daha sonra Lozan'a gönderildi ve lisans üstü öğrenimini Lozan'da tamamladı. Cenevre Üniversitesi'nde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Maliye Bakanlığının izni ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi asistanlığına atandı. 1954'te İşletme İktisadı doçenti oldu. 1955'te Türkiye Odalar Birliği Genel Sekreterliğine getirildi. 1960 yılında kurulan Milli Birlik Komitesi Hükümetinde Ticaret Bakanlığına atandı. Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılarak İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Cihat İren 19 Kasım 2001'de öldü.

Bibliyografya

Les Communautés de Service (1948), Avrupa İktisadi Birliği ve Türkiye (1959), Avrupa Müşterek Pazarı Karşısında Türkiye (1960)