Cihannüma

Yazar : Katip Çelebi
İsbn : 9789944370561
Yayın Tarihi : Mayıs, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 869
Ölçü : 24 x 33 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

"Kâtip Çelebi (Şubat 1609-6 Ekim 1657), Osmanlı ilim ve kültür dünyasının mühim bir siması, en büyük bibliyograf ve coğrafyacısıdır. Kısa süren hayatına çok sayıda eseri sığdıran velûd bir kalemdir. Eserleri gerek bizde gerekse batıda büyük bir dikkat ve alakaya mazhar olmuştur. Cihânnümâ, coğrafya konusunda Osmanlı Devleti'nde çığır açan bir eserdir. Bu alanda o, 17.asra adeta damgasını vurmuştur. Hamit Sadi Selen, "Cihânnümâ, Şarkta Coğrafya sahasında başlıca müracaat kitabı sayıldığı gibi, dünya ilim âleminde de birçok memleketlerin, hususiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı kısımlarının tarihi coğrafyası için değerli bir kaynak olmuştur.' der. Kitabı tamamlayamadan vefat ettiği için İbrahim Müteferrika , "Tezyilü-t-tâbi' başlığı altında kendi ilavelerini de ekleyerek eseri 1732 yılında 500 nüsha olarak tab etmiştir. Cihânnümâ, Müteferrika'nın neşrettiği eserlerin 11.sidir. Ayrıca eserde 22 sahifelik toplu fihrist ve 40 ayrı harita bulunmaktadır. Haritalar hariç eser 698 sayfadır.' Prof. Dr. Said Öztürk, Prof. Dr. Bekir Karlıağa Kitap, vefatının 350.yılında sadeleştirilerek çevirisi ve Osmanlıca tıpkıbasımı okuyuculara sunulmuştur.
******Katip Çelebi

Oktay Aras Kitaplığındaki Katip Çelebi Kitapları (2)