Cibali'den Kubbealtına: Yusuf Ömürlü

Yazar : Ergun Balcı
İsbn : 9756444002
Yayın Tarihi : Şubat, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 212
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı

Gökten düşen üç elmanın ikisi benim... Çünkü çok sevgili ve pek muhterem Ergun Balcı (Acaba Ergun Ağabey mi demeliydim?) "Cibali'den Kubbealtı'na Yusuf Ömürlü"yü okudum. Bir elma... Ve hemen her satırında -müsamaha ne demek?- Haddim olmasa da takdir ve gayr-ı ihtiyari hayranlıkla, kalemine sağlık dedim. İkinci elma... Ne mutlu, isminin müsemması olanlara... Ergun Balcı... Kaleminden de, dilinden de bal damlıyor, sızıyor, akıyor, birikiyor... Eeee tabii, gönlü kovan kovan; yüreği, petek petek... Başka türlü nasıl olurdu da "Gönül Telimizi Titretenler"den olurdu? Haftada bir defa yirmi dakikacık idi, "Gönül Telimizi Titretenler". Zahiren ne kadar az ve fakat ne kadar kesif... Gönül telinin titremesi tam bir hafta devam ediyor. Bazen işyerinde, bazen de bilhassa, sırf beraber dinlemek için merhum hocam Kitapçı Salahaddin Demirtaş'ın Süpürgeci Han'daki dükkânında titretirdik gönül telimizi. Yirmi dakikacık süren programdan alınan yüksek haz, programın bitmesinin hüznünü hep bastırırdı. Ve Ergun Balcı'nın "Gönül Telimizi Titretenler" programı nice gönüller uyandırırdı. Sur-ı İsrafil gibi... Ve Yusuf Ömürlü. O da isminin müsemması. 0, bir mimar, yani ömürlendirici. "Ömr" kökünden gelen "mamur", ömürlendirici demek, ömürlü demek; aynı kökten gelen "ta'mir", ömürlendirme, ömür uzatma demek. "Mimar" ise ömürlendirici. "Mimar" Yusuf, nice gönüller ömürlendirdi "Fenn-i Şerif Musiki" ile. Evet, Yusuf, "mimar". Ekrem Hakkı Ayverdi de "mimar". Mübarek ömürlendiriciler, ömür katanlar. Sevgili ve aziz dostum, kardeşim, arkadaşım Sinan Uluant, bu elinizdeki kitaptan bahsedip bir yazı yazmamı istediğinde, nasıl bir hissiyat içinde kaldım? İzah edemiyorum. Ergun Balcı'nın, senelerdir hasretini çektiğim Türkçesine yeniden kavuşmanın sevinci mi? Mevzuun, Yusuf Ömürlü oluşunun verdiği heyecan mı? Yusuf Ömürlü'ye olan bir kadirşinaslık abidesinin huzurundaki hayranlık mı?... Ömer Tuğrul İNANÇER
******Ergun Balcı

Oktay Aras Kitaplığındaki Ergun Balcı Kitapları (1)