Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Yazar : Ali Rıza İşipek
İsbn : 9789754095395
Yayın Tarihi : Mayıs, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 530
Ölçü : 23,5 x 32,5 cm
Yayınevi : İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı

Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet kademelerinde en üst makam olan sadrazamlığa kadar yükselmiş olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa 19 yıl süren Kaptan-ı Deryalığı süresince, Osmanlı Donanmasını her yönüyle çağdaş bir düzeye getirmek amacıyla gerek materyal ve gerekse personel açısından son derece önemli hizmetlerde bulunmuştur. Sokullu; Osmanlı'nın isterse "Yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden ve zincirleri gümüşten gemiler" yaptırabileceğini ifade etmiştir. Ancak, ne kadar mükemmel bir donanma meydana getirilse getirilsin onu bir şekilde kullanabilecek yetişmiş insan gücüne sahip olunmadıkça bu gemilerin bir mana ifade etmediği görülmüştür. Cezayirli Gazi Hasan Paşa ise, Çeşme yenilgisinin sebeplerini çok iyi analiz etmiş ve buradaki en önemli eksikliğimizin personel eğitim ve seviyeleri arasındaki farktan kaynaklandığını görerek, 1773 yılında Tersane-i Amire'de, Türkiye'de teknik anlamdaki eğitimin temeli sayılan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'u açmış ve denizciliğimizin çağı yakalamasını sağlamıştır. Birçok Kaptan-ı Deryanın aksine, tamamen denizcilikten gelen Cezayirli Gazi Hasan Paşa, doğal olarak bir deniz tutkunu ve suyun insan yaşamındaki önemini çok iyi idrak etmiş bir amiraldi. Zamanında Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde bulunan hemen her yerde özellikle halkın temiz su içmesine özen göstermiş, çeşmeler, suyolları ve diğer altyapı tesislerini hayratı olarak kendi servetinden yaptırmıştır. Sadrazamlıktan, Anadolu Valiliğine, Seraskerlikten Kaptan-ı Deryalığa kadar Osmanlı'ya her alanda hizmet vermiş olan bu büyük denizcimizin yaşamı ve yaptıklarını anlatan bu kitap, yurt içi ve yurt dışı arşivler taranarak ve tamamen ana kaynaklar kullanılarak yazılmıştır. Her iki tarafın da belirtmiş olduğu rakam ve görüşlerin, tarihsel ve askeri boyutta bir kez daha süzgeçten geçirilerek yansıtma olanağının sağlanmış olması nedeniyle, mümkün olabilecek en tarafsız ve gerçekçi sonuçlara ulaşılabilmiş, deniz harp tarihimizin bugüne kadar detaylı bir biçimde ele alınmamış bir bölümü daha böylece aydınlanmıştır.
******Ali Rıza İşipek

Oktay Aras Kitaplığındaki Ali Rıza İşipek Kitapları (1)