Cengiz Çağla

Cengiz Çağla 18 Kasım 1965'te doğdu. 1984 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans, 1992'de İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisansüstü ve 2000'de gene Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2002 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Bibliyografya

Azerbaycan'da Politika ve Milliyetçilik (202), Tocqueville ve Özgürlük (2007), Mill (2007)