Cengiz Aktar

Ekonomist, danışman, eğitimci ve yazar Cengiz Aktar 1955 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi olan İktisat doktoru Cengiz Aktar ülkemizde Avrupa Birliği'nin önde gelen uzmanlarındandır. Aktar 1989'dan bu yana Avrupa Birliği'nin derinleşme ve genişlemesini bu süreçlerin içinde bilfiil yer alarak izlemektedir. Aktar 1989-1994 arasında Birleşmiş Milletler çatısı altında ve Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetler arası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Slovenya Temsilciliği'ni yönetti. Halen Avrupa Birliği gelişme süreci konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Bibliyografya

Türkiye'nin Batılılaştırılması (Ayrıntı,1993), Avrupa Yol Ayrımında Türkiye (İletişim, 2001), Avrupa Okumaları (Kanat, 2004), Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci (İletişim, 2002), Lettres aux turco-sceptiques (Paris -2004)