Cenap Yazansoy

Maliyeci Cenap Yazansoy 1912 yılında İstanbul'da doğdu. Büyükbabası Eyüp Türbedarı (Raşit'il Eyyubi) takma adı ile tanınan ünlü hattatlardan Mehmet Raşit Efendidir. İlk öğrenimini Eyüp Reşadiye Mektebi'nde yaptıktan sonra 1924'te girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1934'te Edebiyat Şubesi mezunu olarak çıktı. Yüksek tahsilini Siyasal Bilgiler Okulu'nda (Mülkiye) yaptı ve oradan 1938 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra Maliye Vekaletinde devlet hizmetine girdi. Bu bakanlıkta Varidat (sonradan Gelirler) Genel Müdürlüğünde çeşitli hizmetlerde bulunduktan sonra, Gelirler Kontrolörlüğü, Kars ve Bilecik defterdarlıkları, Vergiler Temyiz Komisyonu üyeliği, İstanbul 1 ve 2 numaralı Vergi İtiraz Komisyonu Başkanlıklarında bulundu. 1977 yılında emekli oldu. Cenap Yazansoy mesleki hayatının dışında fırsat buldukça, özellikle emekli olduktan sonra, felsefe ve tarih alanlarında Fransızcadan çeviriler yaptı. Bunların bir kısmı "Hayat Tarih' dergilerinde çıktı. André Maurois'dan çevirdiği "Voltaire Hayatı ve Eserleri' 1980 yılında, bir Fransız gazeteci olan Madame Berthe George-Gaulis'den çevirdiği "Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği' de 1981 yılında "Radyo Yayınları' başlıklı programda kitap halinde yayınlandı. Aynı zamanda dedesi gibi ülkenin sayılı hattatlardan biri olan Cebap Yazansoy 12 Ocak 2012 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Kurtuluş Savaşında Türk Milliyetçiliği (1981), Sabancı Hat Koleksiyonu (Abdülkadir Karahan ile -1985)

Oktay Aras Kitaplığındaki Cenap Yazansoy kitapları (2)