Cemil Sena Ongun

Yazar ve eğitimci Cemil Sena 1894 yılında Seydişehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi (1916) ve Paris Sorbonne Üniversitesi (1927) felsefe bölümlerini bitirdi. Önce Niğde Darülmuallimin'inde öğretmenliğe başladı (1918), daha sonra Anadolu'nun birçok lisesinde ve öğretmen okulunda felsefe, sosyoloji ve pedagoji derslerinin öğretmenliğini yaptı. İstanbul'da Haydarpaşa, Çamlıca, İstanbul Erkek ve Galatasaray Liselerinde çalıştı. Okuttuğu derslere yönelik ders kitapları, başvuru ve kaynak kitaplar dışında çeviriler yaptı; roman, deneme, inceleme ve monografiler yazdı. Yazdığı kitaplar bazı çevrelerin tepkisiyle karşılandı. Cemil Sena 15 Nisan 1981'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Ameli Tedris Usulleri (1930), İlk ve Orta Tedrisatta Hususi Tedris Usulleri (1932), Felsefe ve İçtimaiyat Notları (1935), Yeni Kadın (1936), Psikoloji dersleri (1936), Filozofi (1937), Büyük Adam Olmak (1940), Buda ve Konfuçyus (1941), Felsefe ve Sosyoloji (1943), Yahya Kemal (1945), Bir Sevimli Şeytan (1947), Mehmet Akif (1947), Saadet Yolları (1948), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kılavuzu (1949), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1950), İnsan Ruhu Ebedimidir? (1950), Sanat Sistemleri ve Ahmet Haşim'in Sembolizmi (1947), Meşhur Filozoflar (1950), Ahuramazda Böyle Dedi (1950), İnsanlar ve Ahlaklar (1970), Estetik: Sanat ve Güzelliğin Felsefesi (1972), Filozoflar Ansiklopedisi (1974), Hazreti Muhammed'in Felsefesi (1975)