Cemal Köprülü

Cemal Köprülü 1893 yılında İstanbul'da doğdu. Köprülüler ailesinden Hariciye Vekili Köprülüzade Ahmet Ziya'nın torunu, Prof. Fuat Köprülü'nün kuzenidir. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşan Cemal Köprülü, üniversiteden sonra eğitimcilik mesleğini seçti. Birçok lisede ve Galatasaray Lisesi'nde 1924-1930 yılları arasında Almanca öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda edebi hayata atıldı, gazete ve mecmualarda yazılar yazdı. Daha sonra Gazi Terbiye Enstitüsü öğretmenliğine atandı. 1950 ve 1954 seçimlerinde (IX. ve X. Dönem) Demokrat Parti'den Kırklareli ve Edirne milletvekili olarak meclise girdi. Cemal Köprülü fikirlerini her zaman açık bir şekilde söyleyen biriydi. En buhranlı günlerde basına ispat hakkı tanınması savını savundu. 1956 yılında D.P. içindeki gidişi beğenmeyerek dönemin iktidarına muhalefet etmesi yüzünden Demokrat Parti'den çıkarıldı. 1957 seçimlerine kadar, mecliste bağımsız milletvekili olarak görev yaptı. Birçok eğitim kitabı ve çeviri kitaplara imza atan Cemal Köprülü 1 Şubat 1979'da vefat etti.

Bibliyografya

Almanca Ders Kitabı I - II - III - IV - V - VI (6 Cilt, Besim Gürmen, Dr. Kopf, Dr. Stern, Prof. Müller ile 1940 - 1964)