Cemal Arif Alagöz

Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz 17 Mart 1902 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimi Beşiktaş'ta ki Afitab-ı Maarif ve Mekteb-i Ümit isimli özel Barbaros Numune Mektebi adındaki Devlet okullarında tamamladı. İlkokulu takriben 1917 yılında İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde tamamladı. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nu 1921 yılında bitirdikten sonra Beşiktaş'taki Fevzi Usta İlkokulu'nda göreve başladı. 1922 senesinde açılmış bir sınavı kazanarak "Ortaköy Dar-ül Eytam"ında bir başka ifade ile "Ortaköy Yetimler Yurdunda" onu takiben "Balmumcu Öksüzler yurdu" ve yine Ortaköy de bulunan "Mecidiye Numune Mektebin"de öğretmenlik yaptı. 1924 yılında Galatasaray Lisesinin ilk kısmına öğretmen oldu. 1928 yılına kadar bu görevde kaldıktan sonra Alagöz Avrupa'ya öğrenci göndermek için açılan sınavı kazanarak Fransa'ya gitti. 1931 yılında Paris Üniversitesi'ndeki öğrenimini bitirerek yurda döndü. İlk görevini Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Coğrafya öğretmenliğidir. Alagöz Darülfünunun üniversiteye dönüştürüldüğü 1933 yılının ardından 1934'de yeni İstanbul Üniversitesi'nin Coğrafya Doçentliğine nakledildi. 1936 yılında Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne geldi. 1944 yılında profesör ve 1972 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Bölüm Başkanı ikrn yaş haddinden dolayı emekli oldu. Cemal Arif ayrıca UNESCO'nun 1950'de Kanada'da tertiplenen "Coğrafya Semineri" ndeki grup başkanlığı, 1953 uluslar arası Coğrafya Kongresindeki Section Başkanlığı; Paris Coğrafya Kurumu fahri üyeliği; Münih Coğrafya Kurumu muhabir üyeliği; Fransız Akademisinin verdiği Legion d'Honneur nişanının Chevalier derecesi; Fransız, İngiliz ve Amerikan kültür dernekleri üyeliği, yıllarca süren Türk Coğrafya Kurumu başkanlığı görevlerini başarılarla tamamladı. Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz 89 yıllık hayatını 1991 senesinde tamamladı.

Bibliyografya

Cumhuriyet Çocuklarına Coğrafya Dersleri Sınıf 4-5 (Besim Darkot ile -1924), Sur la Transhumance en Ankara Particulairement au Nord d'Ankara (1938), Anadolu'da Yaylacılık (1938), Türkiye Karst Olayları Hakkında Bir Araştırma (1944), L2Estivage en Anatolie Méridionale (Lizbon -1951), Coğrafya Enstitüsü Tarihçesi (1973)