Celal Sahir Erozan

Yazar : Dr. Nesrin Tağızade Karaca
İsbn : 9751710081
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 290
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Zamanın unutturamadığı kahramanlar ya da eskitemediği eserlerin sahipleri hemen hemen bütün tarih araştırmalarının başlangıç noktasını oluştururlar. Bu kolay yöntem öylesine benimsenmiştir ki, zaman içinde bizi geçmiş devirlerin bir avuç insan şahsında yaşandığı hissine kapılırız. Böylece tarih, seçkin bir ya da birçok şahsın adıyla özdeşleşir. Eğer zihnimizde hala karanlık bir nokta kalmışsa, kıyas yoluyla çerçeveyi tamamlarız ve parlak bir devrin bütün şahsiyetlerini kahraman, ya da karanlık bir dönemin bütün insanlarını silik, başarısız, beceriksiz zannetme yanılgısına düşeriz. Edebiyat tarihçiliği için de durum bundan farklı değildir. Bu yanılgının tabii sonucu bizi çoğu zaman "ah neymiş eski günler!" hayıflanmasına götürür. Bu olmazsa ataları küçümseme gibi bir haksızlığın içine düşeriz. Oysa şaheserlerin bile bir gün gölgede bırakılması ihtimali her zaman vardır yahut söylenmemiş bir şey yoktur ve bütün yapılan, her devrin yeni baştan kendisini ifade etmesinden ibarettir. Edebiyatımızın birinci derecedeki şahsiyetleriyle ilgili incelemeler, batı ülkelerindeki yoğunluktan uzak olsa bile belli bir doyuruculuğa ulaşmıştır. İkinci ya da üçüncü derecedeki şahsiyetler ise zamanın çöplüğüne terkedilmiş, fazlaca gündeme getirilmemiştir. Oysa dikkatlerimizi çevirdiğimiz bir tarihi devir, bizim yanılgımızın aksine, o dönem zirvesine mihver olduğu bir dairede yaşanmayabilir. Esasen bu tür şahsiyetler, gölgede bıraktıkları yüzlerce insanın çabası, emeği ve eserleri üzerine kurulmuşlardır. Onlarca yıl adeta bir dehanın zuhuru için yaşanmış olabiliyor. Böylesi zirvelerin ortaya çıkışı sadece bir netice... Oysa tarih neticelerin zaptından ibaret değil. Daha fazlasını bilmek ve anlamak durumundayız. Yoksa bizden önceki devirlerin mutfağına nasıl gideriz. Orada neyin, nasıl hazırlandığını, hangi yolla öğrenebiliriz? Hangi konuların hangi platformlarda tartışıldığını bilmeden ataların tecrübelerinden nasıl istifade edebiliriz? Tecrübe ve birikim dediğimiz şey, sadece doğruların ve başarıların bir toplamı mıdır?
******Dr. Nesrin Tağızade Karaca

Oktay Aras Kitaplığındaki Dr. Nesrin Tağızade Karaca Kitapları (1)