Celal Esat Arseven

Profesör, yazar, sanat tarihçisi, ressam, milletvekili ve kıdemli yüzbaşı Celal Esat Arseven, 1875 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Sadrazam Ahmed Esad Paşa'nın oğludur. 1888 yılında Galatasaray Lisesi'ne girdi. 1889 yılında Mülkiye Mektebi'ne devam etti ve oradan mezun oldu. Mülkiye'den sonra girdiği Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken II. Abdülhamid'in özel emri ile Harp Okulu'nun asiller sınıfına alındı. 1894 yılında piyade subayı olarak mezun oldu. 1908 yılında kıdemli yüzbaşı (kolağası) iken askerlik hayatından istifa ederek ayrıldı. 1908 yılında arkadaşı Salah Cimcoz ile "Kalem" adlı mizah dergisini çıkardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü, sonra ressamlarımıza Avrupa'da sergi açmalarını tertipleme görevi yaptı. 1921-1941 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve Şehircilik profesörlüğünde bulundu. 1923 yılından sonra Darülbedayi Müdürlüğü, 1924-1941 yılları arasında Ankara şehri imar müşavirliği, 1933-1937 yılları arasında Kadıköy Halkevi Başkanlığı, Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü üyeliği, 1942-1950 yılları arasında İstanbul ve Giresun milletvekilliği yaptı. 1932 yılında 1. Tarih Kongresine katıldı. Ankara, İstanbul ve Roma'da resim sergileri açtı. Pul, tiyatro, müzik ve gezi meraklısı idi. 13 Kasım 1971 tarihinde 96 yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Mezarı Erenköy'de Sahrayı Cedid mezarlığındadır.

Bibliyografya

Resim Dersleri (1895), Renkler ve Yağlıboya (1900), Sultan Selim-i Sabis (1910), Eski İstanbul (1912), Eski Galata (1913), Büyük Yarın (1925), Türk Sanatı (1928), Yeni Mimari (1931), Şehircilik (1937), L'Art Turc (Paris -1939), Gökte Ararken (1939), Les Arts Décoratifs Turcs (1952), Sanat Ansiklopedisi (5 Cilt. 1953-54), Türk Sanat Tarihi (4 Cilt 1954-64), Sanat ve Siyaset Hatıralarım (1993), Seyyar sergi ile Seyahat İntibaları (2008)