Caz Sanatı

Yazar : İlhan Mimaroğlu
Yayın Tarihi : 1958
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 164
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Yenilik Yayınevi

Bu Türkiye'de yayınlanmış ilk caz kitabıdır. Adı, zihin kurcalayabilir. Denebilir ki, daha mütevazı bir ad seçmek yerine, cazın bir sanat olduğunu kitabın kabında bağıra bağıra ilan etmek, bu musikinin sanatlığı hususundaki şüpheleri tanımak demektir. Yalan değil. Benim, cazın bir sanat olduğu hususunda hiçbir şüphem yok. Gelgelelim, pek çok kişinin var. Bu kitabı başlıca amacı da cazın bir sanat olduğunu ispat etmektir. Yani bu kitap her şeyden önce bir denemedir. Öte yandan, bugüne kadar yurdumuzda caz konusunda hiç bir öğretici kitap yazılmamış olduğu da unutulmamıştır. Bunun için, cazın ilkeleri, kuralları, tarihi ve başlıca bilgileri, aşağı yukarı ansiklopedi metoduyla, fakat bir deneme çalışmasının karakterine büründürülmüş olarak, verilmiştir. Bu, musiki hakkında bir kitap olduğu için, okuyucusunun biraz musiki bilmesi gerekmektedir. Bununla beraber işin teknik yönünü sınırlı tutmağa çalıştığımdan, ortaokul derecesinde musiki bilgisi olan herhangi bir okuyucunun bu kitabı rahatça anlaması gerekir. Donanmak istediğim bir nokta: bu kitap tercüme değildir. Bunu belirtmek isteyişim tuhafınıza gitmesin. Seçkin bilginlerimizin bile "telif" diye ortaya çıkardıkları eserlerin, aslında bizde ne yazık ki pek sık rastlanan bir olaydır. Kitabın kuruluşu, sorunların ele alınışı, görüş açıları yanında, yeni hiç olmazsa az söylenmiş fikirlerin kitapta yer alışı, çalışmalarının bir yabancı caz eserinin kopyasından yahut bir derlemeden ibret olmadığını ortaya koymaktadır. Bunula beraber fikirlerini ve bilgilerini olduğu gibi kabul ettiğim yazarlar yok değildir. Özellikle cazın ne olduğunu ve kurallarını anlatan ilk bölümde André Hodéerin, tarih bölümünde Barry Ulanov'un yankılarını bulabilirsiniz. Yüzde yüz orijinal olmak uğruna, inandığım benimsediğim görüşleri reddedemezdim.
******