Cavit Baysun

Ord. Prof. Mehmet Cavit Baysun 15 Ağustos 1899 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1922'de Nişantaşı Lisesi'ni bitirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1926 Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra öğretmenliği seçti. İstanbul, Kandilli Kız ve Galatasaray Liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Çalışmalarıyla İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün dikkatini çekince bu alanda çalışmaya çağrıldı ve doçent vekili olarak atandı (1937). Tezini verip doçent oldu (1939). Daha sonra Yeni Çağ Tarihi profesörlüğüne getirildi (1946). Bir süre sonra Ordinaryüslüğe yükseltildi (1960). Prof. Cavit Baysun bir dönem Türkiye Enstitüsü ve İslam Ansiklopedisi müdürlüğünde de bulundu. Ölümüne kadar Üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Başkanı olarak görev yapan M. Cavit Baysun 19 Kasım 1968'de vefat etti. 1945'te Türk Tarih Kurumu'na asli üye seçilen Cavit Baysun Osmanlı Türkçesi'ne ve edebiyata hakkıyla vakıf, iyi aruz bilir, ifadesi kuvvetli bir tarih yazarıydı. Klasik Türk müziğinden hoşlanır, iyi keman çalardı. Çok nadir yazmaları ihtiva eden kütüphanesindeki kitapların büyük bir kısmı ölümünden sonra Yapı Kredi Bankası kütüphanesinde yer aldı.

Bibliyografya

Mustafa Reşit Paşa (1940), Boğaziçi İskelelerine Dair Bir Risale (1945), Cem Sultan Hayatı ve Şiirleri (1946), Tezakir (Cevdet Paşa'nın 5 Cilt 1953-1967), Mevla'idü'n Nefais fi Kava-idil Mecalis (Gelibolulu Ali -1956)