Candemir Önhon

Büyükelçi, diplomat Candemir Önhon 1933 yılında İstanbul'da doğdu. 1952 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1956 yılında Ankara Üniversitei Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı II. Daire'de aday idari memur olarak başladığı memuriyet kariyerinde, NATO Dairesi aday meslek memuru, 3. ve 2. katip, NATO Daimi Temsilciliği'nde 2. katip ve başkatip, Gümülcine'de konsolos, NATO Dairesi'nde Şube Müdürü, Kıbrıs-Yunan Dairesi'nde Şube Müdürü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde başkatip, müsteşar, Siyasi İşler Genel Müdürlüğü daire başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Lefkoşa Büyükelçisi, Helsinki Büyükelçisi, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Müsteşarı Teftiş Kurulu üyesi, Kahire Büyükelçisi, Londra Büyükelçisi görevlerinde bulundu. Candemir Önhon 1996 yılında emekli oldu.

Bibliyografya

Büyükelçiler Anlatıyor - Türk Diplomasisinde Kıbrıs 1970-1991 (Gül İnanç -2007)

Oktay Aras Kitaplığındaki Candemir Önhon kitapları (1)