Camilerimiz Ansiklopedisi (Hadikatü'l - Cevami) Cilt II

Yazar : Ayvansarayi Hafız Hüseyin
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 157
Ölçü : 18,5 x 27 cm
Yayınevi : Tercüman Gazetesi

Mescid, Şeyh Mehmed Halevi tarafından yaptırılmıştır. Babası Ahmed Ağa Saray Helvacı Başısı olup azlinden sonra evinde oturmakta iken vefat etmiştir. Oğlu bu evi Tekke ve içinde de Mescid yaptırmıştır ki kapısındaki şu tarih kendi eserleridir: Yapılub Zaviye bu Mescid ile Hak yoluna Gülşeniler gele sakin ola oldur maksud Anın itmamına hatıf didi Halevi tarih Menzil-i Gülşenidir cay-ı makama Mahmud 1035 (Miladi 1625/26) Şeyhi, Ayni Hasan Efendi'dir. Mehmed Halevi, Sıvasi Abdülmecid Efendi'nin Tarikatına girdikten sonra ikinci defa Hacca gitmiş ve Mısır'da Gülşenihane Şeyhi İbrahim Efendi'den hilafet almıştır. İstanbul'da ölümüne kadar Tefsir okutmakla meşgul olmuştur. Vefatında Zaviyesi içine gömülmüştür. Vefatı için birçok tarihler söylenmiştir. Nisari Hüseyin Efendi'nin söylediği tarihin son mısraı şudur: Can Halevi eyledi ikbal şehd Cennetine 1064 (Miladi 1653) (Can Halevi ikbal Cennetine yürüdü) Babası Helvacı Başı olduğu için Halevi mahlasını seçmiştir. Lemezat adlı Şeyhlerin derecelerine ait eseri, Yahya'ya Nazire-i Hamse'si ve diğer şiir ve ilahileri vardır. Kendisinden sonra Şeyh olanlardan Bestekar Dede denmekle bilinen Ali'nin lakabı Şir ve Gani Aslan ve (ömer) olmakla halen bu Tekke onun adıyla anılır. Kendisi de aynı yerde gömülüdür. Halen Zaviye kapısının yanına ziyaret edenlere kolaylık olsun diye bir pencere açtırılmış ve böylece daha evvel vefat edip oraya gömülmüş bulunan Şeyhlere bir nevi ikramda bulunulmuştur…
******Ayvansarayi Hafız Hüseyin

Oktay Aras Kitaplığındaki Ayvansarayi Hafız Hüseyin Kitapları (1)