Çalışma Raporu (1965-1966)

Yazar : Prof. Mesut Savcı
Yayın Tarihi : 1967
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İTÜ Gemi Enstitüsü

ENSTİTÜ ÇALIŞMA RAPORU Enstitümüzün gayesi, yönetmeliğinde de belirtildiği gibi: - Deniz nakliyatımızı yapmakta olan teknelerin formlarının, inşa tarzlarının ve sevk vasıtalarının ıslahı, tiplerinin standardizasyonu ve ticaret filomuzun haiz olması icap ettiği tona-j, çap, tip ve karakteristikleri üzerinde araştırmalar yapmak, - Deniz mahsullerinin istihsalinde ve naklinde kullanılacak teknelere ait problemleri tetkik etmek, - Göl ve nehirlerimizdeki nakliyatı yapacak özel tip teknelerin dizaynını yapmak ve bu konulara ait dokümantasyon, eksperlik ve yayın görevlerini ifa etmektir. Enstitümüz kuruluşundan beri gayelerini tahakkuk ettirmeğe çalışarak muhtelif araştırma ve yayınlar yapmıştır. Bunlar endüstriye yapılan işler ve ilmi araştırma olmak üzere iki grup halindedir. 1. Endüstriye yapılan işler: Bunlar Endüstriye ait araştırma ve tavsiyelerdir. Muhtelif müesseselere ait Şehir hattı yolcu gemisi, römorkör, yağ tankeri, su tankeri, asfalt tankeri, araba vapuru, tren ferisi, vagon şatı, liman kılavuz motorbotu, sahil muhafaza motorbotu, liman taşıtları, yangın römorkörü, jandarma sığ su muhafaza botu ve çıkarma aracı gibi gemilerin direnç ve sevk deneylerini yaparak formları ıslah edilmiş ve gerekli tavsiyelerde bulunulmuştur. Ayrıca muhtelif gemilere ait pervane dizaynları yayınlayarak bunların kolay ve hassas dökümünü sağlayan ağaç modelleri imal edilmiştir...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mesut Savcı Kitapları (1)