Çağlar Boyunca İstanbul Görünümleri

Yazar : Çelik Gülersoy
Dil : Türkçe+İngilizce+Fransızca+Almanca
Sayfa Sayısı : 140
Ölçü : 22 x 29 cm
Yayınevi : İstanbul Kitaplığı

İstanbullun çağlar boyunca yüzündeki bütün değişiklikleri toplamak isteyen bu çalışmanın birinci amacı, kuşku yok ki, önce şehrin tarihine hizmet isteğidir. Bugüne kadar birçok yayınlarda İstanbul'un tarih boyunca geçirdiği değişiklikleri gösteren sayısız resimler ve gravürler yer almıştır. Fakat semtleri teker - teker ele alarak, en eski gravürlerden, ilk çekilen fotoğraflara, sonra bizim çocukluk devrimizin fotoğraflarından bugüne değin, bir şehir köşesinin yüzündeki ve görünüşündeki gelişimleri kesintisiz bir zaman çizgisini sağlamağa çalışarak sayfalara yansıtan ve dikkat objektifini o semtin çehresindeki kimi ilginç çizgiler ve figürlere de çeviren bir çalışma, ilk kez yapılmaktadır. İstanbul'un kitaplığında yer alacak olan bu ciltlerde yayınlanacak bu hayaller ve akisler dizisinde, tarihçilerin, araştırmacıların belgeler bulması ve bunların bilimsel araştırmalara yaraması, ilk arzumdur. Çalışmanın başka bir amacı, estetik ve pratik bir endişe ile İstanbul'un imarına ışık tutması gereken prensiplerin ve karakterlerin ortaya çıkmasına ve bu şehirde oturmaya koyulan geniş yığınlarla, idare sorumluluğuna geçmiş olan makamlar tarafından belki anlaşılmasına ve benimsenmesine çalışmak arzusudur. İstanbul'un, 20. Yüzyılın ikinci yarısında içinde bulunduğu karmakarışık atmosfer ve birçok negatif unsur arasında gerçekleşme şansı en zayıf olan veya hiç bulunmayan bu husus, aslında ve soyut planda, şehrin bayındırlığının en gerekli bir şartı olmakta devam etmektedir. "Yerleşik hayata' sahip olan, yani evleri, caddeleri ve ortası çiçekli, çeşmeli meydanları kalıcı ve sağlam materyalden yapılmış bulunan ve yüzyıllardır bunların hepsini yerli yerinde sürdüren Batı, teknoloji çağında bile kentlerinin bu tarihsel özelliklerini korumasını bilmiş ve hemen bütün şehirlerinin hiç değilse tarihten devralınan merkezlerini, yüzyılımızın damgası ve modalarından ayrı tutmuş ve esirgemiştir. Bu tarihsel yüze sahip şehir köşelerinin imarında en önemli kaynak, Batı'da, benim bu cılız çalışmamın asıl modeli olan, her semtin ayrı ayrı gravürler ve fotoğraflar hazinesidir...
******