Çağdaş Fiziğe Giriş

Yazar : Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 198
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

"Çağdaş Fiziğe Giriş" in bu birinci cildi 1968-1970 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinde 3. ve 4. yarıyıl öğrencilerine Modern Fizik adı altında okutmuş olduğum derslerin bir kısmının derlenip, düzenlenip, genişletilmesiyle meydana gelmiştir. Yetişme tarzları ile bunların kendilerine verdiği alışkanlıklar ve zihniyetler bakımından (hiç değilse Türkiye'de) mühendislik öğrencileriyle fizik öğrencileri arasında bariz bir fark olduğu müşahede edilmektedir. Fizikçilerin genellikle problemleri bir-bütün olarak (global bir şekilde) inceleme eğilimlerine karşılık mühendisler dikkatlerini, çoğunlukla, vaz olunan problemlerin ayrıntıları üzerinde teksif etmektedirler. Gerçek fizikçi maddenin mahiyetinde mündemiç sabit ilişkileri ve bağıntıları keşfederek (tabiatın maddenin ötesindeki soyut veçhesini aşağı yukarı yansıtmaya yarayacak) tabiat kanunlarına yükselmeye çalışır. Mühendis ise bu gibi kanunlardan hareket ederek belirli bazı eşyanın konum, durum, hal ve hareketlerine ve bunlardan pratik bazı sonuçlar çıkarmaya eğilir. "Her şeyin fazlası zarardır" darb-ı meselince, fizikçilerin ve mühendislerin bu tutumlarım had safhaya götürüp bir alışkanlık haline getirmeleri berikilerin vaz edilen problemlerin (sadece ayrıntılarıyla uğraşmalarından ötürü) vahdetini gözden kaybetmelerini ve ötekilerin de problemlerin ayrıntılarının ortaya koyabileceği yeni meselelerin farkına varmamalarım tevlit eder. İdeal, şüphesiz ki, mühendislik öğrencilerinin her iki eğilimi de meczederek yetişmeleridir. Bu kitap mühendislik öğrencilerine Çağdaş Fiziğin bazı konularının dayandığı ilkeleri bir fizikçi gözüyle takdim edebilmek üzere tertip edilmiştir. Bu itibarla, deskriptif bir kitap değildir. Kitapta deney ya da düşünce yoluyla erişilen fiziksel şartların, kanunların ve ilkelerin hemen matematik (dolayısıyla öngörebilme ve ölçü sonuçlarıyla karşılaştırılabilme yeteneğini haiz) bir kalıba dökülmesi ayrıntılı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bundan ötürü de kitabın sadece mühendislik öğrencilerine değil, fakat fizik ve matematik öğrencilerine de yararlı olacağına kaniyim.
******