Büyük Türkiye Tarihi Cilt 1

Yazar : Yılmaz Öztuna
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 500
Ölçü : 18 x 25 cm
Yayınevi : Ötüken Yayınevi

Türkiye'nin siyasi, medeni, kültür, teşkilat ve sanat tarihi Tarihin Zaman İçindeki Yeri TARİH yazı ile başlar. Ezelde kâinat yoktu, sonradan yaratıldı. Dünyamız bir milyar yıl önce teşekkül etti, ilk deniz hayvanları yarım milyar, ilk kara hayvanları 350 milyon yıl önce ortaya çıktı. İlk memeliler 70 milyon, ilk insan yarım milyon yıl önce göründü. İnsanoğlu, 500.000 yıl "tarihöncesi" devirlerini yaşadı ve "tarih" devresine geçmek için şart olan yazıyı bulmak yolunda 500.000 yıl geçirdi. Tarih, bundan 6.000 yıl kadar önce Mezopotamya'da Sümer'de başladı. Sonra Mısır ve diğer Yakın Doğu ülkeleri tarih devresine girdiler. Şu halde tarih denen ilim, insanoğlunun dünya üzerinde zamanımıza kadar yaşadığı müddetin ancak takriben 80 de birini inceleyen bir bilgidir. Mensubu olduğumuz Türk kavmi, tarihe ancak 4.000 yıl önce giriyor, fakat biz, Türklerin tarihini, ilk imparatorluklarını kurdukları M.Ö. III. yüzyıldan, ilk "Büyük Türk Hakanı" Tuman (Teoman) Yabgu'dan beri biliyoruz. Şu halde Türklerin tarih içindeki hikâyeleri, son 2.200 yılın çerçevesine girmektedir. Her devirde insanoğlu, insanlık tarihinin son devrelerini yaşadığı gibi bir duyguya kapılmıştır. Bizde de, Türk tarihi sanki devrini tamamlamak üzere olduğu gibi bir· duygu var. Türklerin başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek büyüklükte bir coğrafya alanı üzerinde, akıl almaz batıp çıkmalarla yüklü macerası, bizdeki bu belirsiz duyguyu desteklemektedir. Fakat bu duygu, hiçbir müspet ve ilmi temele dayanmamaktadır. Zira önümüzdeki yüzyıllar, geride· bıraktıklarımızın yanında, çok daha fazladır. Bize tarihin sanki son devresinde yaşıyormuşuz duygusunu veren başlıca sebep, insanlığın gittikçe baş döndürücü bir hızla ilerlemesidir... (Devamı 2. Ciltte)
******Yılmaz Öztuna