Büyük Ressamlar

Yazar : Suut Kemal Yetkin
Yayın Tarihi : Şubat, 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 71
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Sanatta yeni olmak, yeni, görünmek, zamanımızda hastalık derecesini bulmuştur. Yeni görünmeyen, geri sayılacağı korkusundadır. Bundan birkaç yıl önce bir ressam arkadaşımın: "Artık yeni olacağım." sözü hala kulağımdadır', Yeni sanatın yaşayan, yani tesirini sonraki yüzyıllara ulaştıran sanat olduğu türlü örnekleriyle ortada dururken, yeniyi yalnız yirminci yüzyıla, hem de belli bir akıma maletmek, sanat gerçeğini sadece görmemektir. Bu küçük deneme, zaman bakımından dünün ama yaratıcılık bakımından bugünün olan bazı ressamları tanıtmak maksadıyla yazıldı.
******