Büyük Osmanlı Tarihi Cilt 6

Yazar : Joseph Von Hammer
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 299
Ölçü : 18 x 27 cm
Yayınevi : Milliyet

Köprülü Mehmed Paşa'nın aslı. - Kadızadeliler gürültüsü. -- Avusturya, İran, Lehistan, İsveç, Transilvanya elçileri. - İdam edilen zorbalar. - Köprülü'nün hasımlarının uzaklaştırılması. - Asılan patrik. - Osmanlı Donanmasının Akdeniz Boğazı'nda (Çanakkale'de) hezimete uğraması. - Bozcaada ve Limni'nin fethi. - Müfti'nin azli. - Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa'nın vefatı. - Kırım Hanı'nın Transilvanya, Moldavya, Eflak'ta akınları. - Transilvanya beyi Barcsay. - Abaza Hasan'ın isyanı. - Köprülü'nün makyavalistliği. - Fransız sefiri De La Haye ile oğlunun hapsi. - Şair Cevri ve Riyazi'nin, müfti Aziz Efendi'nin, Hacı Kalfa'nın vefatları. - Padişah'ın Üsküdar'a geçmesi. - Murtaza Paşa'ya Abaza'ının galebesi. - Haleb'de asi paşaların idamı. - Hüseyin Paşa'nın idamı - Şeyhülislam Bolevi'nin azli. - Osmanlı donanmasının Atalya önünde hezimeti. - Mısır'da ihtilal. - İsmail'in zalimce tazyikleri. - Timar te'sisatı. Akdeniz Boğazı'nda yeni kaleler yapılması. - Mihne'nin yerine Ghika'nın Eflak Beğliği'ne tayini. - Rakoczy'nin ölümü. - Avusturya elçisi Mayern Bursa'da. - Kont de Souches, Szathmar ve Szabolcz'u zabtediyor'. - Seyyid A1i'nin Grosvaradin (Grosvardein)'ı fethi. - Rusya'da Tatar ve Kazakların istilası. - Kazak, Rus, Lehistan, Cezayir, İngiliz sefaretleri. - Yangın, veba ve kıtlık. Don ve Dinyepr nehirleri üzerinde inşaat - Valide Sultan'ın ve Köprülü'nün camileri.
******