Büyük Filozoflar Ansiklopedisi Cilt 1 (A-D)

Yazar : Cemil Sena
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 642
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Nebioğlu Yayınevi

Düşünce, bir mucizedir. Felsefe de düşüncenin sanatı, şuurun mimarıdır. Bugünkü ilmimizi yaratan ve bize gerçek insanlığımızı duyuran felsefedir. Felsefe, düşüncemize kutsal aydınlıklar vermek suretiyle bizi ruhumuzun özlediği ve aradığı gerçeğe ulaştırır. İnsanın ulaştığı en üstün gelişim katlarından birisi felsefi düşüncedir; felsefi düşünce bizi akıl ve hikmete, gerçek sevgisine, hayatın manasını aramağa ve gerçek insanlığa ulaştırır; ayın zamanda ilme kılavuzluk eder. Felsefe fırtınalı karanlıklarda yüzen gemimizin önünde yolumuzu aydınlatan ışıldağa benzer. Biz onun kılavuzluğu ile aklın ve ruhun ö:dediği gündüzler dolu Cennet sahillerine doğru gideriz. Felsefe yolu ile biz iyiyi ve fenayı, ölümlülüğü ve ölmezliği ayırt edebilir ve insanlık mabedine ulaşabiliriz. Felsefe yolunun binlerce kılavuzu vardır. Bu kılavuzlar önümüzdeki karanlıkları yırtmağa, insanlığın yolunu aydınlatmağa çalışırlar. Bu adamlar kimlerdir... Bize akıl ve hikmetin olgun meyvalarını sunan filozofların düşünce ve felsefe sistemleri nelerdir... Düşüncemizi geliştiren, zekâmıza yeni kıvılcımlar veren bu büyük insanlar nasıl yaşamışlar, hangi eserleri vermişlerdir? İşte bu Ansiklopedi bize gelmiş geçmiş iki bin kadar filozofun hayatlarını ve düşüncelerini getirmektedir; ayni zamanda yüzlerce meşhur felsefi eserin özetini vermektedir. Böyle bir Ansiklopediyi hazırlamak için birçok insanların bilgilerini ve gayretlerini birleştirmeleri ve hayatlarını buna vakfederek çetin güçlükleri yenerek çalışmaları tarafından vücuda getirilmesi bile çok güç olan bir Felsefe Ansiklopedisini değerli Felsefe hocası Cemil Sena tek başına muazzam bir gayret sarf ederek ortaya koymuştur. Cemil Sena bütün ömrünü felsefi araştırma ve çalışmalara bağlamış, on binlerce gencin kafasına felsefe sevgisini aşılamağa ve onların düşüncelerine yüksek felsefenin ışıklarını serpmeğe çalışmıştır.
******