Büyük Fetih

Yazar : Nurettin Topçu
İsbn : 9757032220
Yayın Tarihi : Mayıs, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Dergah yayınları

Cumhuriyet devri Türk düşüncesinin bereketli ve nadir mütefekkirlerinden biri olan rahmetli Nurettin Topçu hocamızın bütün eseri erini vefatından yirmi iki yıl sonra toplu olarak yeniden neşrediyoruz. Aslında Dergâh Yayınları olarak 1978 yılında böyle bir teşebbüsü başlatmış ve Yarınki Türkiye ile Milliyetçiliğimizin Esasları'nı aynı yıl yayımlamıştık. Fakat burada serdedilmesi uygun olmayan bazı sebepler yüzünden bu teşebbüs, Nurettin Bey'in Fransızca basılan doktora tezinin tercümesinin i 995'te İsyan Ahlakı adıyla basılmasına kadar akim kaldı. 1978 yılındaki teşebbüsümüzde Hoca'nın yazılarını yeni bir tasnife tabi tutarak yayımlamayı düşünmüş ve neticede Yarınki Türkiye önceki iki baskısından nispeten farklı bir şekilde düzenlenirken Milliyetçiliğimizin esasları yeni bir kitap olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi gerçekleştirmeye çalıştığımız yayının prensiplerini ise şu şekilde özetleyebiliriz: 1. Nurettin Bey'in Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Ahlak adlı ders kitaplarıyla doktora tezi İsyan Ahlakı ve doçentlik tezi Bergson dışta bırakılırsa diğer eserlerinin hepsi önceden yayımlanmış makalelerinin Hoca'nın öne çıkardığı ve yeniden yorumladığı belli konular ve kavramlar etrafında kitaplaştırılmasından ibarettir. Durum böyle olmakla beraber Hoca'nın sağlığında ve onun muvafakatiyle oluşmuş kitapların adlarını esas itibariyle muhafaza etmeyi daha uygun gördük. Muhtevalarının yakınlıklarını, hatta ayrılmazlıklarını hesaba katarak İslam ve İnsan' la Mevlana ve Tasavvufu, İradenin Davası ile Devlet ve Demokrasi'yi birleştirdik. Bu kitapların kapaklarında içerdikleri iki kitabın da adı yer alacaktır. 2. Makale olarak yayımlanmakla beraber kitaplara girmemiş yazılar tespit edilerek bunların tamamına yakın kısmı, girebilecekleri kitapların, muhteva itibariyle uygun kısımlarına yerleştirilmiştir. Kitaplara yeni giren bu yazılarda teknik düzenlemeler hariç, hiçbir tasarrufta bulunulmamıştır. Nurettin Bey sağlığında kitaplaşan makalelerinde sınırlı oranda sadeleştirmeler ve çok az tadil ve tashihler yapmıştır. Bir kısmı Dergâh Yayınları arşivinde muhafaza edilen müellif tashihli nüshalardan yola çıkarak bu tadil ve sadeleştirmelerin...
******