Bütün Yönleriyle Osmanlı

Yazar : Erol Özbilgen
İsbn : 9789753555005
Yayın Tarihi : 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 790
Ölçü : 17 x 24,5 cm

"Adâb" sözcüğü Osmanlı kültürünün anahtar kavramlarından biridir. Gerçekten de "usûller, kanunlar kurallar, terbiye, yöntem, saygı, sıra, töre, erkân, intizam, inzibat, itaat, zabt-ü rabt, ..." gibi hükmedici anlamların geniş bir spektrumuna sahip olması onu gerek devlet örgütü ve gerekse toplum içinde her tür ilişkiyi kolayca tanzim edebilen, yarı kutsal bir simge yapmıştı. Bununla beraber temelde dinî ve siyasî biçimciliğe dayanan, örneğin tradisyonalizmi anımsatan, bir baskı sistemi değildir. Âdâb denilen kavram kapsamındaki öğeler yüzyıllar içinde doğal evrim ile birlikte değişmişler ya da terk edilmişlerdir. Nitekim günümüz Türkçesindeki "adap" artık "töre, yol-yordam, yol-yöntem" anlamlarından ibaret kalmıştır.
Diğer taraftan Osmanlı ülkesinde Tanzimat Fermanı ile yepyeni bir "âdâb" uygulanacağı ilan edildi. Başka bir deyişle âdâb'ın ülkemizdeki yüzlerce yıllık doğal evrimine böylece müdahele edilmiş oluyordu. Dolayısıyla incelememizin zaman boyutunu da kitabımıza isim olarak seçtiğimiz "Âdâb''ın resmen karakter değiştirdiği Tanzimat Fermanı ile sınırladık.
Kitabın kurgusunda hem önemli ayrıntılar ve hem de aralarındaki ilişkiler vurgulanarak yapısal dokunun belirlenmesine çalışıldı. Bu bağlamda konulara mümkün olduğunca alışılmıştan farklı ufuk çizgilerinden bakılarak (örneğin Padişah'm tüzel kişiliğinin ve yetkilerinin irdelenmesi, Osmanlı Sanayisi, teknolojisi, deniz taşımacılığı, zaman kavramının iş birimi olarak değerlendirilmesi... gibi değişik perspektifler içinde görüntülenmek istenmiştir... 
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Erol Özbilgen Kitapları (2)