Bütün Cepheleriyle Rıza Tevfik Şiirler - Makaleler - Hatıralar

Yazar : Hilmi Yücebaş
Yayın Tarihi : 1950
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 191
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Haşk Basımevi
Bahsi Geçen : Rıza Tevfik Bölükbaşı

1949 yılının son günü, Türk Edebiyatının parlak bir yıldızını daha söndürdü. RIZA TEVFİK gibi edebi ve ilmi kıymeti yüksek bir şairin ölümü, memleketimiz için milli bir kayıp, fikir ve sanat hayatımız için de derin bir boşluk olmuştur. İçli ve kudretli şiirleriyle bütün milleti ardından sürükleyen RlZA TEVFİK, Türk Edebiyatındaki zafer bayrağını en yüce tepeye dikmiş filozof bir şairdir. "Ruhum azad olur belki mezarım. Ayaklar altında dümdüz olunca', diyen rahmetli RIZA TEVFİK'in vefatıyla, matbuatta kendisine gösterilen alaka ve münevver gençliğimizin de buna samimiyetle iştiraki, bu büyük şairimizin milletçe sevildiğinin övünülecek bir tezahürüdür. Rıza Babanın, 81 yıllık ve binbir safhalı azade ser ruhu şimdi dünya kayıtlarından uzakta, fakat onun türbesi Türk milletinin kalbindedir. Bestelenmiş şiirlerinin hala radyolarımızda ve halkın dilinde terennüm edilmesi ona karşı milletçe beslenen sevginin ayrı bir delilidir. Çünkü, o "ilim ve edebin fedakâr gönüllüsü, ruhumuzun en yakın aşinası" idi. Siyasi hatasının tahlil ve derecesini tarihçilerimize bırakıyorum, ben Türk dünyasının bu derin duygulu şairini 20 yıldan beri sevdim ve şiirlerini daima zevkle okudum. Hatta RIZA TEVFİK'in: "Bana sual sorma, cevap müşküldür. Her sırrı ben sana açamam hocam' mısralarıyla başlayan "NEFES"ine yazdığım şu nazire: Diyorlar ki emel bağla kadına Bu yanlış fikire aldanmam hocam! Bilmezler ki kıymet onun adına, O yakan ateşe ben kanmam hocam!.. Istırap isimli aşı denizinde, Dolaşıp dururlar kadın izinde, Şu uzun yolların gam dehlizinde, O ateş dudağı gül sanamam hocam!
******