Bütün Cepheleriyle Aka Gündüz Hayatı - Hatıraları - Eserleri

Yazar : Hilmi Yücebaş
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 126
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Ahmet Halid Yaşaroğlu
Bahsi Geçen : Aka Gündüz

1985 yılında Katerin ile Alasonya arasında bir dağ köyünde dünyaya gelen Aka Gündüz, memleketimizin tanınmılş ediplerinden olup 6 Kasım 1958 Perşembe gecesi saat 3.45'te 73 yaşında olarak fâni hayata gözlerini kapamıştır. Türk edebiyatının mümtaz siması Aka Gündüz, romancı, hikâyeci, şair ve gazeteci olarak Türk basınına 50 yıl hizmet ederek elliden fazla eser yazmıştır. Aka Gündüz, Rizeli Finci oğullarından Binbaşı İbrahim Kadri beyin oğludur. Annesi Melek hanım, Sapanca'nın Kırkpınar köyünden Hüseyin Kur beyin kızıdır. Aka Gündüz ailesinin taşıdığı Finci soyadı, urgancı manasına gelen Fintçi'nin bozuntusudur. Çocukluğunu babasıyla birlikte Balkabların muhtelif bölgelerinde geçiren Aka Gündüz, ilk tahsilini Serez'de İncili mektepte yapmış, bir mürebbiyeden ders almış, sonra Selanik'te Şemsi Hoca'nın ilk mektebinde okumuştur. Burasını bitirince Selanik'teki Askeri Rüşdiye'ye devam etmiş, 1896-1897 yıllarında Yunan harbi esnasında babası harbe gidince, Eğrikapı'daki rüştüyeye nakledilmiştir. Üvey annesi, onu çok sevdiğini söyleyip mektebe göndermek istemeyince, Aka Gündüz, İstanbul'daki amcalarının yanına kaçtı. Abdülhamid'in yakın adamlarından biri olan amcası Kadri Bey Aka Gündüz'ü, irade ile Galatasaray'ın idadi kısmına yazdırdı. Bir ay sonra babaları harpte olan zabit çocuklarının alındığı "askeri sınıfı mahsus"a verildi...
******