Bursa'dan Konya'ya Seyahat

Yazar : Mehmed Ziya
Yayın Tarihi : 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 664
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Bursa İl Özel İdaresi
Bahsi Geçen : Mehmet Ziya (İhtifalci)

İnsanları kişileştiren, onların karakterlerini belirleyen en önemli yetileri, şüphesiz hafızalarıdır. Çocukluğumuzdan başlayarak gördüklerimiz, işittiklerimiz ve edindiğimiz tecrübeler, benliğimizi şekillendirir. Milletler için de durum böyledir; ortak yaşanan olaylar, toplumsal bağlamda paylaşılan duygu ve düşünceler, fertler arasında iletişimi sağlayan dil aracılığıyla, kolektif bir bilinç inşa eder. Milli şuur, böylelikle oluşur, gelişir ve aynı zamanda en büyük insan topluluğunu yani milleti ortaya çıkarır. Bize göre şehirler, milletin ve bireyin bilinçlerinin, ortak hafıza ve kişiliklerinin kesişim noktalarıdır. Hele tarihi, neredeyse insanlık tarihine denk gelen Anadolu söz konusu ise şehirlerimize böyle bir anlam yüklemek bir zorunluluk haline gelir. Kuruluşu antik çağa uzanan, fakat özellikle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesiyle hakiki anlamını bulan Bursa, derin ve güçlü bir kültürel mirasa sahiptir kuşkusuz. Bu şanlı mirası, Bursa'nın hemen her köşesinde kendisini gösteren ve her biri milletimizin şanlı tarihine şahitlik eden abidelerde hissetmek mümkündür. Böylesine güçlü ve anlamlı bir tarihi mirasa ve olağanüstü doğal güzelliklere sahip olan Bursa şehri, hem tüm Bursalılara hem de Bursa'da yöneticilik yapanlara özel sorumluluklar yüklemektedir: Yalnız kendimiz için değil gelecek kuşakları da düşünerek, kentin sahip olduğu değerleri korumak ve geliştirmek…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ziya (İhtifalci) Kitapları (1)