Bursa ve Çevresinde Türk Sanatı

Yazar : Doçent Dr. Semavi Eyice
Yayın Tarihi : 1962
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 8
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : TTOK

Başlangıçtan günümüze kadar Türk sanatının bütün gelişmesini içine alan büyük bir Türk sanat tarihi henüz yazılmamıştır. Türklerin yerleşip, .medeniyetlerinin izlerini bıraktıkları topraklarda yapılacak büyük ölçüde inceleme ve araştırmalar Türk sanatının bütün safhalarını, onun başlangıcını, ilham almış olduğu kaynakları, maruz kaldığı dış tesirleri, başka çevrelere yolladığı tesirleri ortaya koyacaktı!. Eski Türk medeniyetleri içinde şimdiki halde bize zaman bakımından en yakın olanı Osmanlı Türk medeniyeti olup, bunun yurdumuzdaki hatıralarını etrafımızda görmekte, onların içinde, arasında yaşamakta ve hatta belki de bu yüzdendir ki, onlara layık oldukları değeri verememekte, bu yüzden ihmale uğramalarına, yok olmalarına göz yummaktayız. Anadolu'da ikinci büyük Türk medeniyeti olarak Selçukluları takip eden Osmanlıların sanatları, mimaride olduğu gibi tezyinatta da, küçük sanatlarda olduğu gibi çeşitli abidevi sanat kollarında da değişik bir mahiyet arzeder, Aynı milletin insanları tarafından yaratılan irili ufaklı sanat eserlerinde zevk, üslup, gelenek ve gelişme bakımından değişik karakterler müşahede edilir. Etrafımızda olduğu ve içlerinde yaşadığımızdan pek fazla belki dikkatimizi çekmeyen Osmanlı-Türk eserleri, Türk sanatı zincirinin en fazla gelişmiş son halkası olarak büyük bir önemi haizdir. Orta Asya'dan beri muhtelif memleketlerde izlerini takip edebildiğimiz Türk sanatının, son ve mükemmel hal çarelerine Osmanlı devrinde büyük bir muvaffakiyetle ve bilhassa hayret verici bir gelişme hızıyla ulaşılabilmiş olduğu inkâr kabul etmez bir vakıadır. İşte bu medeniyetin hızla gelişen, kısa bir süre içinde bütün Akdeniz havzasına yayılan bu medeniyetin nüvesi olarak Bursa çevresi son derece büyük bir öneme sahiptir…
******